ပိေတာက္ပြင့္သစ္ထဲက ေဒါက္တာခ်မ္းရဲ႕ ေဆာင္းပါးပါ


ဦးေအာင္ေဇယ် နန္းတက္ခ်ိန္နဲ႔ နတ္ရြာစံခ်ိန္ၾကားကာလက ၈ ႏွစ္ပဲ ၾကာခဲ့တယ္။ ၈ ႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံကို စည္းရံုးေပးသြားႏိုင္တယ္လို႔ ျပဆိုၿပီး အႏွစ္ ၆၀ ၾကာတာေတာင္ ဘာမွ ဟုတ္တိပတ္တိမျဖစ္လာတာကို ႏႈိင္းယွဥ္ သုံးသပ္ထားတဲ့ ေဆာင္းပါးေကာင္းပါ။

Post a Comment