ႏိုး မိုး(ရ္) ဗိုင္အိုလင္႔စ္ ပလိစ္


ေလဒီးစ္ အင္ဒ္ ဂ်င္တဲလ္မဲန္း
အၾကမ္းဖက္ျခင္း မိုခါးက
ကမၻာ႔ ဘယ္ေနရာမွာပဲ ရြာရြာ
တစ္ကမၻာလုံးရွိ စာနာတဲ႔ ႏွလုံးသားတိုင္းကို
အႀကီးအက်ယ္ စြတ္စို ထိခိုက္ေစတယ္။

ဒီလိုပါပဲဗ်ာ
သူတို႔ရဲ႕ မေျခာက္ေသးတဲ႔ မ်က္ရည္နဲ႔
No violence စာတန္းကို
ဆီမီးေလးေတြနဲ႔ေရးဆြဲၿပီး
ဘုရားေရွ႕မွာ
No more please လို႔ ဆုေတာင္းၾကတယ္။

ဟင္႔အင္း
မႀကီးက်ယ္ပါဘူး
မခန္းနားပါဘူး
အရိုးသားဆုံး ျပပြဲေလးတစ္ခုမ်ွသာပါ။


"ဘုန္းဘုန္းလည္း လာေလ" တဲ႔
အဟိံသတရားက တို႔ဘုရား လက္ကိုင္ေပၚလစီေလ
ရဟန္းနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈ
ဘယ္လိုသမုဒယနဲ႔မွ ေဆြမ်ိဳးစပ္လို႔ မရဘူး။

ဒါနဲ႔
သူတို႔ေဘးမွာ
ကိုယ္လည္း ဝင္ရပ္လိုက္တယ္။
ႏိုး မိုးရ္ ဗိုင္အိုလင္႔စ္ ပလိစ္
ဂ်င္နေရးရွင္းအဆက္ဆက္က
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ ငတ္မြတ္လို႔။ ။

ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment