တရုတ္လႊမ္းမုိးမႈ - လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ ပဋိပကၡ (ဒု) အခန္း (၉) မိတ္ဆက္ (၂)


တရုတ္လႊမ္းမုိးမႈ

၁။ အင္အားၾကီးလာတဲ့တရုတ္နဲ႔ အညံ့ခံေပါင္းမလား
၂။ တရုတ္ကိုအာခံ၊ ပါဝါခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညွိယူမလား။
၃။ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးေပါင္းစပ္ျပီး က်င့္သံုးမလား။
အာရွရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈအရဆိုရင္ေတာ့ တရုတ္ကို အညံ့ခံျပီး ေပါင္းၾက မယ့္ သေဘာရိွတယ္။ တရုတ္ကိုယ္တုိင္ကလည္း စီးပြားေရးအရ လႊမ္းမုိးမႈ ရ လာ ျပီးတဲ့ေနာက္ စစ္ေရးအရ လႊမ္းမိုးႏိုင္ေရးဆီကို ေျခလွမ္းျပင္ေနလ်က္ ပဲရိွတယ္။
ဟုတ္ျပီ။ တရုတ္န႔ဲ ဟန္ခ်က္ညွိဖုိ႔၊ ပါဝါညိွဖုိ႔ဆိုရင္ ဘယ္ႏိုင္ငံက ဦးေဆာင္ မွာလဲ။
ဂ်ပန္လား၊ အေမရိကန္လား၊ ဗီယက္နမ္လား။
ဗီယက္နမ္က တရုတ္နဲ႔ အင္အားညိွဖုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အာစီယံထဲကို ဝင္ခဲ့ေပ မယ့္ အာစီယံကိုယ္တုိင္က တရုတ္နဲ႔ ထိပ္တုိက္မေတြ႕ရဲလုိ႔ ဗီယက္နမ္ အ တြက္ အဆင္မေျပႏိုင္ျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္ျပီး အင္ဒို-ၾသစေတးလ် မဟာ မိတ္ကလည္း တရုတ္ကို ပါဝါ ညိွလာႏိုင္ျပန္ ပါတယ္။

အင္အားညိွရာမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွစ္ခုကို သူကထုတ္ျပပါတယ္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခ တစ္။ ။ (က) နဲ႔ (ခ)ဟာ အဓိကအားျပိဳင္သူေတြ၊ ဒီအေျခအေနမွာ (က)ေရာ(ခ)ကပါ (ဂ) (ဃ) (င)တုိ႔နဲ႔ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ဖုိ႔ အျပိဳင္အဆုိင္ ၾကိဳးစားၾကမယ္။ စစ္လက္နက္ေတြ အျပိဳင္အဆုိင္ တပ္ဆင္ၾကမယ္။ ဒီပြဲမွာ (က)နဲ႔ (ခ) ဟာ အဓိက ပါဝါညိွေနသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ (က=ခ)
ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ႏွစ္။ ။ ေဒသတစ္ခုမွာ (က) က သိသိသာသာၾကီး သူမ်ားထက္ အားပို ေကာင္းေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ (ခ)နဲ႔ (ဂ)တုိ႔ရဲ႕ မဟာမိတ္ဖြဲ႕စည္းမႈက အင္အား ေကာင္းလာႏိုင္လုိ႔ (က)ကိုယ္တုိင္ (ခ) နဲ႔ (ဂ)ၾကားထဲကိုဝင္ျပီး အင္အားညိွ လာျပန္တယ္။ ဒီမွာေတာ့ (ခ) + (ဂ) = (က) ျဖစ္ေနပါတယ္။

အင္အားၾကီးနဲ႔ ေျပးေပါင္းရာမွာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ျဖစ္ဖုိ႔ အခ်က္ သံုးခ်က္ လုိတယ္။

၁။ ကိုယ္ေပါင္းလုိက္တဲ့ စူပါ ပါဝါႏိုင္ငံၾကီးဟာ စီဗီလုိက္ေဇးရွင္းအရ ကိုယ္နဲ႔ တူေနမယ္ဆိုရင္
၂။ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈလည္းရိွမယ္ဆုိရင္ (ဒီေနရာမွာ ညီအကို သီအုိရီကို ထုတ္ျပပါတယ္။ ညီငယ္ဟာ အိမ္တြင္းမွာ အကိုၾကီးျဖစ္သူနဲ႔ ရန္တက်က္က်က္ျဖစ္ ေနေပမယ့္ အျပင္ထြက္လုိ႔ သူစိမ္းရြယ္တူေတြနဲ႔ေတြ႕ရင္ေတာ့ အကိုၾကီးကို အားကိုး လိုက္မိတတ္တယ္ ဆိုတဲ့သေဘာပါ)
၃။ ေနာက္ဆံုး အာရွနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ ပူးေပါင္းမႈေတြမွာေတာ့ ေပါင္းလုိက္၊ ကြဲလုိက္ေတြ ရိွေနႏိုင္ပါတယ္။ အတူတကြ ပူးေပါင္းေရးမွာ အခ်င္းခ်င္းယံုၾကည္မႈက အေရးအၾကီးဆံုးျဖစ္ျပီး အေရွ႕အာရွႏိုင္ငံေတြရဲ႕ တစ္ႏိုင္ငံအေပၚ တစ္ႏိုင္ငံ ယံုၾကည္ မႈက ေတာ္ေတာ္ၾကီး အားနည္းေနတယ္ လုိ႔ ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။ (ဒီအထဲမွာ နယ္ ေျမအျငင္းပြားမႈေတြ ပါဝင္ပါတယ္)

ဂ်ပန္ကပဲ အေမရိကန္နဲ႔ ပူးေပါင္းျပီး တရုတ္ကို အင္အားညိွမလား။ ဒါဆိုရင္ ဂ်ပန္က ဒီအခ်က္သံုးခ်က္ကို အရင္တြက္လိမ့္မယ္။

၁။ အေမရိကန္က စူပါ ပါဝါၾကီးအေနနဲ႔ ဆက္ထိန္းထားႏိုင္မလား
၂။ တရုတ္လႊမ္းမုိးမႈကို ဟန္႔တားရာမွာ အေမရိကန္က တကယ္ေရာ တက္ တက္ၾကြၾကြပါဝင္မွာလား။
၃။ သူပါဝင္တယ္ဆိုေစဦးေတာ့ အကုန္အက်သိပ္မ်ား၊ အေသအေပ်ာက္ သိပ္ မမ်ားဘဲ တရုတ္ကို ထိန္းထားႏိုင္မလား။
အဲ့သလုိမွ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ဂ်ပန္က တရုတ္ကို ပါဝါမညိွဘဲ တရုတ္နဲ႔ အေပး အယူလုပ္ျပီး ေပါင္းလုိက္မယ့္သေဘာပါ။ (အေပးအယူဆိုတာ စီးပြား ေရးအရ ဂ်ပန္က ဦးေဆာင္၊ စစ္ေရးမွာ တရုတ္က ဦးေဆာင္ ဆုိတာမ်ိဳးပါ)

မဟာမိတ္မ်ားဖြဲ႕စည္းလာၾကျခင္း


၁။ အစၥလာမ္-ကြန္ဖ်ဴးရွပ္ မဟာမိတ္နဲ႔ အေနာက္။


အစၥလာမ္နဲ႔ အေနာက္ၾကားမွာ ေဒသဆိုင္ရာ ပဋိပကၡေတြ အျမဲ ရိွေန ႏိုင္ျပီး ကမာၻနဲ႔ခ်ီတဲ့ စစ္ပြဲျဖစ္လာဖုိ႔ေတာ့ အလားအလာသိပ္မရိွပါဘူး။ တကယ္ တန္း ကမာၻစစ္ျဖစ္မယ္ဆုိရင္ ကြန္ဖ်ဴးရွပ္အုပ္စုနဲ႔ အေနာက္အုပ္စုၾကားမွာ ျဖစ္ပြားဖုိ႔ ရိွေနတယ္။
အစၥလာမ္ေတြဆီက ထြက္လာတဲ့ေလသံေတြအရ အေနာက္ (အေမရိကန္ ဦးေဆာင္) အုပ္စုဟာ ပထမ ဆုိဗီယက္ကို ျဖိဳခြဲတယ္။ အခု တရုတ္နဲ႔ ကြန္ဖ်ဴး ရွပ္ မိသားစုကို ျဖိဳခြဲဖုိ႔လုပ္လိမ့္မယ္။ ဒီကိစၥ ေအာင္ျမင္သြားရင္ အစၥလာမ္ ကမာၻကို ျဖိဳခြဲလိမ့္မယ္ ဆိုတာေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ သူတုိ႔အားလံုးဟာ တရုတ္ေနာက္ ကေန တညီတညြတ္တည္း ေထာက္ခံၾကမယ္။ အေနာက္အုပ္စုကို တန္ျပန္မယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သတ္လုိ႔ တရုတ္ကေတာ့ ဘာမွ ဖြင့္ေျပာတာမ်ိဳး မရိွပါဘူး။
အစၥလာမ္-ကြန္ဖ်ဴးရွပ္ မဟာမိတ္ဟာ အေနာက္အတြက္ အႏၱရာယ္ ရိွျပီး အခန္႔မသင့္ရင္ ကမာၻစစ္ပံုစံအထိ ေရာက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ဟန္တင္တန္က နိမိတ္ဖတ္ထားပါတယ္။

၂။ ေျမာက္အေမရိက၊ အာဖရိကနဲ႔ အေနာက္

သူတုိ႔က အေနာက္ကို ေျခရာတုိင္းဖုိ႔ စီးပြားေရးအင္အား၊ စစ္အင္အား မရိွဘူး။ ကုလသမဂၢအတြင္း မဲခြဲဆံုးျဖတ္တဲ့ေနရာေတြမွာ အေနာက္ကို ဆန္႔က်င္ ေကာင္း ဆန္႔က်င္ၾကမွာျဖစ္ေပမယ့္ တကယ္တမ္း အေနာက္ကို ဆန္႔က်င္ဖုိ႔ သူတုိ႔မွာ အင္အားအလံုအေလာက္မရိွဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔နဲ႔ အေနာက္နဲ႔ ဆက္ဆံေရးဟာ ေယဘုယ် ေခ်ာေမြ႕ဖုိ႔ရိွေနပါတယ္။

၃။ ေလယူရာယိမ္း စီဗီလုိက္ေဇးရွင္းေတြနဲ႔ အေနာက္


ေလယူရာယိမ္းဆိုတာ ရုရွား၊ ဂ်ပန္နဲ႔ အိႏၵိယတုိ႔ကို ရည္ညြန္းပါတယ္။ သူတုိ႔နဲ႔ အေနာက္ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးကေတာ့ ရႈပ္ေထြးေနပါလိမ့္မယ္။ သူတုိ႔ အခ်င္း ခ်င္းၾကားမွာလည္း ျပႆနာေတြရိွေနပါတယ္။

ဂ်ပန္နဲ႔ရုရွားတုိ႔ဆုိရင္ ကုရိုင္းကၽြန္းနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ နယ္ေျမအျငင္းပြားမႈ မေျဖရွင္းရေသးဘူး။

စစ္ေအးကာလအတြင္းမွာ ရုရွားနဲ႔တရုတ္က သီးသန္႔ရိွေနခဲ့တယ္။ စစ္ေအးျပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ အေနာက္နဲ႔ ပါဝါ တန္းညိွဖုိ႔ သူတုိ႔ ႏွစ္ႏိုင္ ငံ ျပန္ေပါင္း သြားတယ္။

ဒါေပမယ့္ လက္ရိွအေနအထားမွာေတာ့ ရုရွားကလည္း တရုတ္-အစၥလာမ္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕မႈကို စိုးရိမ္စိတ္ေတြ ဝင္လာေနျပန္တယ္။ ဒါဆုိရင္ ရုရွား ကိုယ္ တုိင္ အေနာက္နဲ႔ ျပန္ေပါင္းထုတ္လာႏိုင္ပါတယ္။
အေနာက္နဲ႔ေပါင္းဖုိ႔ဆုိရင္ အေနာက္ဆီက ဒါေတြကို သူေမွ်ာ္လင့္ ထားပါလိမ့္ မယ္။ ဒါသည္ပင္ ရုရွားနဲ႔ အေနာက္ၾကားက နားလည္မႈလုိ႔ ေျပာရင္ လည္း ရပါလိမ့္မယ္။

၁။ အေနာက္ပိုင္းရိွ ခရစ္ယာန္ႏိုင္ငံေတြကို ေနတုိးအုပ္စုထဲ ဝင္ခြင့္ျပဳဖို႔၊ ယူကရိန္းသာ ႏွစ္ျခမ္းကြဲမသြားရင္ ေနတုိးက ေရွ႕ဆက္မတုိးဖုိ႔။ (ယူက ရိန္း ႏွစ္ျခမ္း ကြဲရင္ အေနာက္ျခမ္းက ေနတုိးထဲမွာပါဝင္ျပီး အေရွ႕ပိုင္းက ရုရွားထဲ ပါဝင္ေနရ မယ္။)
၂။ အျပန္အလွန္နားလည္မႈထားရိွျပီး စစ္ေအးကာလတြင္းမွာရိွခဲ့တဲ့ စစ္လက္နက္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး သေဘာတူညီမႈဥပေဒကို အေနာက္က ျပန္လည္ စီစစ္ေပးဖုိ႔
၃။ ေအာ္သိုေဒါက္(စ္)ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ပတ္သတ္သမွ် အေရးကိစၥတိုင္းကို ေျဖရွင္း ရာမွာ ရုရွားဟာ အဓိကအခန္းက ပါဝင္ခြင့္ရိွသူဆုိတာကို အေနာက္က အသိ အမွတ္ျပဳေပးဖုိ႔။
၄။ မြတ္စလင္ေတြဆီက ေရာက္လာႏိုင္တဲ့ အႏၱရာယ္ေတြရိွေနလုိ႔ ရုရွားရဲ႕ စစ္လက္နက္တပ္ဆင္မႈကို အေနာက္က နားလည္ေပးဖုိ႔
၅။ ေဘာ့စနီးယားလုိ ကိစၥမ်ိဳးမွာ အေနာက္နဲ႔ အတူ ရုရွားပါ ပါဝင္ခြင့္ရိွဖုိ႔ ဒါေတြကို ရုရွားက ေမွ်ာ္လင့္၊ ေတာင္းဆုိမွာ အမွန္ပါပဲ။

တတိယ ေလယူရာယိမ္းႏိုင္ငံ၊ အိႏၵိယ။

အိႏၵိယနဲ႔ အေနာက္နဲ႔ ဆက္ဆံေရးဟာ အမ်ားအားျဖင့္ ေခ်ာေမြ႕ ပါတယ္။ အိမ္နီးခ်င္းတရုတ္ေၾကာင့္ သူတုိ႔ရဲ႕ဆက္ဆံေရးဟာ ပိုမုိေကာင္းမြန္ လာႏိုင္ပါ တယ္။ ေနာက္ျပီး တရုတ္နဲ႔ အိႏၵိယက ယဥ္ေက်းမႈ အဓိက ျပိဳင္ဖက္ ေတြျဖစ္ေနၾကတယ္။ ေနာက္ဆံုး တရုတ္-အစၥလာမ္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕မႈကို စိုးရိမ္ေနရလုိ႔ အိႏၵိယနဲ႔ အေနာက္ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးဟာ ပုိလုိ႔ေတာင္ နီးကပ္ ေကာင္းမြန္ လာႏိုင္တယ္လုိ႔ ကမာၻ႕ဆက္ဆံေရး သံုးမ်ိဳးကို နိဂံုးခ်ဳပ္ေပးထားပါတယ္။

ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment