ဘုရားရွင္သမာပတ္မွ ထခဲ့ရတဲ့ “ပဥၥသီခၤဆိုတီးတဲ့ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္” (အပိုင္း - ၂)


(ရင္ခုန္သံ တစ္ေရးႏိုး)

ရ။     ၀ါရုမု သဇ မံ ဘေဒၵ၊ သဇ မံ မႏၶ ေလာစေန
        ပလိႆဇ မံ ကလ်ာဏီ၊ ဧတံ ေမ အဘိပတၳိတံ။


         Come, embrace me, maiden fair of thighs,
         Seize and hold me with your lovely eyes,
         Take me in your arms,
         It’s all I ask!

         ေဖြးလႊလႊ မင္းေပါင္ေပၚပါးအပ္
         အၿမတ္တႏိုးနဲ႔ မင္းမ်က္လံုးေတြရဲ႕အၾကည့္
         ၿပီး- မင္းလက္အစံုနဲ႔ ေထြးပိုက္လွည့္
         ဘ၀မွာ လိုတာ ဆိုလို႔ ဒါအကုန္ပါပဲကြယ္။


၈။     အပၸေကာဓ ၀တ ေမ သေ ႏၲာ၊ ကာေမာ ၀ိလႅိတေက သိယာ
        အေနက ဘာေ၀ါ သမုပၸါဒိ၊ အရဟေႏၲ၀  ဒကၡိဏာ။


         My desire was slight at first, Oh maid,
         Of waving tresses, but it grew apace,
         As grow the gifts that Arahants receive.

         အစက- ရင္ထဲဆာေလာင္မႈေလး
         တၿဖည္းၿဖည္း စည္ပင္လာလိုက္ပံုမ်ား
         ရဟႏၲာအရွင္ၿမတ္ေတြကို ေပးလွဴရတဲ့ အက်ိဳးေတြလုိပဲ။


၉။      အယံေမ အတၱိ ကတံ ပုညံ၊ အရဟေႏၲသု တာဒိသု
         တံ ေမ သမၺဂၤ ကလ်ာဏီ၊ တယာ သဒၶိံ ၀ိပစၥိတံ။


         Whatever merit I have gained by gifts
         To those Noble Ones, may mind reward
         When it ripens, be your love, most fair.

         အရွင္ၿမတ္ေတြကို ေပးလွဴခဲ႔သမွ်
         အက်ိဳးတရားေတြ ငါၿပန္ရရင္
         အခ်စ္ဆံုးေလး…အားလံုး မင္းအတြက္ခ်ည္းပါပဲ။


၁၀။    သက်ပုေတၱာ၀ စ်ာေနသု၊ ဧေကာဒိ နိပေကာ သေတာ။
         အမတံ မုနိ ဇိဂိႆာေနာ၊ တ မဟံ သူရိယ ၀စၦေသ။


         As the Sakyan’s Son in Jhana rapt
         Intent and mindful, seeks the deathless goal,
         Thus intent I seek your love, my Sun.

         (သာကိယအရွင္) စ်ာန္ရင္ခြင္မွာ (သိဒၶတၳမင္းသား)
         မေသရာ မြတ္သိပ္စြာ စူးစိုက္ရွာေနသလို
         ကိုယ့္အလင္းေရာင္ကေလးေရ
         မင္းအခ်စ္ကို ငတ္မြတ္စြာ ငါရွာေနသကြဲ႕။


၁၁။    ယထာပိ မုနိ နေႏၵယ်၊ ပတြာ သေမၺာဓိ မုတၱမံ။
         ဧ၀ံ နေႏၵယ် ကလ်ာဏီ၊ မိႆီ ဘာ၀ံ ဂေတာ တယာ။


         Just as that Sage would be rejoiced, if he
         Were to gain Supreme enlightenment,
         So I’d rejoice to be made one with you.

        ေဂါတမအရွင္ ၀မ္းေၿမာက္
        သဗၺညဳ ခရီးေရာက္္တဲ့အခါမွာ
        ငါလည္းေလ မိုးမၿမင္ ေနမွာ
        မင္းနဲ႔မ်ား အတူၾကင္ရရင္။


၁၂။    သေကၠာစေမ ၀ရံ ဒဇၨာ၊ တာ၀တိံသာန မိႆေရာ။
         တာဟံ ဘေဒၵ ၀ေရယ်ာေယ၊ ဧ၀ံ ကာေမာ ဒေဠွာ မမ။


         If Sakka, Lord of Three-and-Thirty Gods
         Were perchance to grant a boon to me,
         It’s you I’d crave, my love for you is so strong.

        တာ၀တႎသာဘုရင္ သကၠအရွင္ကမ်ား
        ေဗလု၀…မင္းၾကိဳက္သမွ် ဆုလာဘ္ယူေစဆိုရင္
        ငါခံုမင္တာက မင္းတစ္ေယာက္ထဲ
        တို႔အခ်စ္က အဲသေလာက္ ၿမဲၿမံတယ္။


၁၃။   သာလံ၀ နစိရံ ပုပၹံ၊ ပိတရံ ေသ သုေမဓေသ။
        ၀ႏၵမာေနာ နမႆာမိ၊ ယႆာ ေသတာ ဓိ သိ ပဇာ။


         Your father, maid so wise, I venerate
         Like a sala-tree fairly blossoming,
         For his offspring’s sake, so sweet and fair.

        ပင္လံုးကၽြတ္ပြင့္တဲ့ အင္ႀကင္းပင္အိုကို
        ေမႊးလွတဲ႔ ပန္းေတြေၾကာင့္ ၿမတ္ႏိုးရသလိို
        ပညာေတြ ပင္လံုးကၽြတ္တဲ့
        မင္းေဖေဖ တိမၺရုကို
        ပဥၥသီ ဦးညႊတ္လိုက္ပါရဲ႕….ကြယ္
        ေနနတ္မင္းသမီး…အလင္းမေလးရယ္…….။

ဘုရားရွင္သမာပတ္မွ ထခဲ့ရတဲ့ “ပဥၥသီခၤဆိုတီးတဲ့ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္” (အပိုင္း - ၁)

ဆုထားမ်က္ခ်ယ္

Post a Comment