ဣဒိၶဝိဒအဘိဉာဥ္ ႏွင့္ မ်က္ခြက္ဘြတ္အုပ္

ကြန္ပ်ဴတာသည္ တန္ခိုးၾကီး၏။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ထိုကြန္ပ်ဴတာကို ဘာသာၿပန္ဆိုရန္ ဘာသာစကား မရွိေသးေသာေၾကာင့္ၿဖစ္၏။ ကြန္ပ်ဴတာသည္ တရုတ္လိုလည္း ကြန္ပ်ဴတာ၊ ကုလားလိုလည္း ကြန္ပ်ဴတာ၊ ဂ်ပန္လိုလည္း ကြန္ပ်ဴတာ၊ ဂ်ာမန္လိုလည္း ကြန္ပ်ဴတာပင္ၿဖစ္သည္။ သိရသေလာက္ မည္သည့္ဘာသာစကားကမွ် ကိုယ္ပိုင္အမည္ၿဖင့္ေခၚရန္ မရဲေသး။ ၿမန္မာလိုကား စာပင္မဖြဲ႕ေလာက္။

ေလာကၾကီးထဲ၌ မထင္မရွား၀င္လာၿပီး လူသားကိုထိန္းခ်ဳပ္သြားေသာအရာ သံုးခုရွိသည္။
  • ၁။ ထာ၀ရ ဘုရားရွင္
  • ၂။ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈ ႏွင့္
  • ၃။ ကြန္ပ်ဴတာတို႔ ၿဖစ္၏။
ဘာသာေရးအၿငင္းပြါးဖြယ္ၿဖစ္သၿဖင္႔ ထာ၀ရဘုရားရွင္ကိုေတာ့ လက္ေရွာင္ခဲ့ခ်င္၏။

ေငြေၾကးကိစၥကို အနည္းငယ္ေၿပာခ်င္သည္။ ေငြေၾကးကို ဖန္ဆင္းသူမွာ လူသားၿဖစ္၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဖန္ဆင္းခဲ့ရသနည္းဟူမူ ပစၥည္းခ်င္းလဲလွယ္ရာတြင္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစလိုေသာ ေၾကာင့္ၿဖစ္၏။ ပဲႏွင့္ ဆန္လဲလွယ္လို သူတို႔အတြက္ ပဲအိတ္၊ ဆန္အိတ္ထမ္း၍ သြားေနစရာမလို၊ ေငြေၾကးဟူေသာ ၾကားခံပစၥည္းကို ယူသြားရန္သာလိုေတာ့သည္။ ဤကိစၥသည္ လူတိုင္းသိ၏။ လူတိုင္္းသိေသာကိစၥကို မေၿပာလို။

ေၿပာလိုသည္က လူသားတို႔ဘ၀ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ လူသားကဖန္ဆင္းခဲ့ေသာ ထိုေငြေၾကးစနစ္ သည္ ေအာက္ေအာ႔(ဖ္) ကြန္ထရုိးၿဖစ္ကာ ထိုေငြေၾကးကပင္ လူသားကို က်က်နနၾကီး ေမာင္းႏွင္ေနေတာ့သည္။ ေငြေၾကးစနစ္၏ မူလတန္ဖိုးၿဖစ္သည့္ “ လူသားကိုလြယ္ကူခ်မ္းသာေစရန္” သည္ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ၿပီ ၿဖစ္၏။ ၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္း၏။ လူသားသည္ ေငြေၾကးကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေတာ့၊ ထိုေငြေၾကးက လူသားကို ၿပန္ထိန္းခ်ဳပ္ေနေတာ့၏။

ကြန္ပ်ဴတာေခၚသည့္ အေပ်ာ့အမာႀကိိယာမ်ား (ရုပ္၊နာမ္ ဟု ေခၚလိုကေခၚႏိုင္၏၊ မေခၚလိုက မေခၚႏိုင္။) အစုအေ၀း(ခႏၶာ) သည္လည္း လူသားကုိကူညီရန္ လူသားက သူ႔ကိုဖန္ဆင္းလိုက္၏။ လြန္စြာအသံုးက်၏။ လူသား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၊ သခ်ၤာကိန္းဂဏာန္းမ်ားစသၿဖင့္တုို႔ကို လ်င္ၿမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပး၏။ ထိုမွ်မက လူသားကို အင္တာတိန္းလည္းလုပ္၏။

ယေန႔ ၂၁ ရာစုဦး၌ ထိုအဓိပၸါယ္ အနည္းငယ္လြဲေခ်ာ္စ ျပဳလာၿပီၿဖစ္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာက လူသားကို အင္တာတိန္း လုပ္တာထက္ လူသားက ကြန္ပ်ဴတာကိုၿပန္၍ အင္တာတိန္းလုပ္ေနရသည္က ပိုမ်ားသလိုလို ၿဖစ္လာ၏။ လက္ခံလိုက လက္ခံ၊ လက္မခံလိုက လက္မခံ၊ like လိုက like ၍ dislike လိုက dislike ႏိုင္၏။ ၿပႆနာ တစ္စံုတစ္ရာမရွိ။

ယေန႔ ခ်က္(စ္) ခ်န္ပီယံသည္ ဒီပါဗလူးေခၚသည့္ ကြန္ပ်ဴတာၿဖစ္၏။ ကာေပါ့ မဟုတ္။ ဂယ္ရီကက္စပါေရာ့ မဟုတ္။ ဒိ(ပ္)ဗလူးကို ကက္စပါေရာ့ကႏိုင္၏။ ထိုအခါ ဒိပါးဗလူးတက္လာ၏။ ဒိပါးဗလူးေနာက္၌ ဒိပက္(စ္တ္)ဗလူးရွိေသး၏။ မလိုေတာ့၊ ဒိပါးၿဖင့္ပင္ လူသား၏ဦးေႏွာက္သည္ သြက္သြက္ခါေအာင္ ရူးသြပ္သြားရၿပီၿဖစ္၏။ ၀မ္းနည္းတတ္လွ်င္ ၀မ္းနည္းဖို႔ေကာင္း၏။ ၀မ္းမနည္းတတ္လွ်င္ ၀မ္းနည္းဖို႔မလို။

ယေန႔ ကေလးမ်ားသည္ မိဘမ်ားခရီးတစ္ပါတ္ထြက္သည္ကို ဂရုမစိုက္ၾက၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ တစ္နာရီ မွ်ေ၀းကြာ လွ်င္ ရူးမတတ္ခံစားၾကရ၏။ လူသား၀ါဒ က်ရွဴံးစၿပဳလာၿပီၿဖစ္၏။ like လိုက like၊ Talking about it လိုက Talking about it ႏိုင္၏။ ဤသည္မွာ မည္သူမွ်ဘာသာမၿပန္ရဲေသးေသာ ကြန္ပ်ဴတာၿဖစ္၏။

ယခုမွ ေၿပာလိုေသာ မ်က္ခြက္ဘြတ္အုပ္အေၾကာင္းေရာက္ေတာ့၏။

ဓမၼပဒစာအုပ္ထဲ၌ ေနာင္ေတာ္ပန္ႏွင္႔ ညီေတာ္ပန္ဟူေသာ ညီေနာင္ရဟန္းႏွစ္ပါး၀တၱဳကို ဖတ္ရ၏။ ေနာင္ေတာ္ပန္က ရဟႏၱာၿဖစ္ၿပီး ညီေတာ္ပန္ကမူ သူ႔ေနာင္ေတာ္အလိုအရ အလြန္ဥာဏ္ထိုင္းသူၿဖစ္၏။ ရဟႏၱာၿဖစ္ေရးကား ေ၀လာေ၀းသာတည္း။

သို႔ေသာ္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ေတြ႕သည့္အခါ ညီေတာ္ပန္ ဥာဏ္ထိုင္းသည္ဆိုသည့္ အယူအဆ လြဲသြားေတာ့၏။ စရိုက္ႏွင့္ ကမၼဌာန္းကိုက္သြားၿပီး ညီေတာ္ပန္သည္ အဘိဉာဥ္ေၿခာက္ပါးႏွင့္ ကိုေအာ္ပရိတ္ၿဖစ္သည့္ အရဟတၱမဂ္ဥာဏ္ အရဟတၱဖိုလ္ဥာဏ္သို႔ေရာက္ကာ ရဟႏၱာ ၿဖစ္သြား ေတာ့သည္။

ထိုအခ်င္းအရာကို သိေတာ္မူေသာဘုရားရွင္က ဆြမ္းမစားရေသးေသာ ညီေတာ္ပန္ကို ပင့္ခိုင္းသည္။ ပင့္ေလသူ ေက်ာင္းေရာက္ေသာ အခါ ညီေတာ္ပန္တပါးမဟုတ္ဘဲ တစ္ေထာင္ ၿဖစ္ေနသည္ဟုဆို၏။ ထိုအခါ မည္သည့္ပန္ကို ပင့္ရမည္မသိ၊ ဘုရားရွင္ကိုၿပန္၍ ေလွ်ာက္ထားရ ၿပန္၏။ စူဠပန္မေထရ္ဘုရားဟုေခၚေလာ့၊ ပထမဆံုးထူးေသာ စူဠပန္မေထရ္၏ လက္ကိုကိုင္ေလာ့။ ထိုအခါ အၿခားအၿခားေသာ စူဠပန္တို႔ကြယ္လတၱံ႕ဟု ဘုရားရွင္မိန္႔ေတာ္မူ၏။

မွန္၏။ ဤပရိုစီဂ်ာအတိုင္း ေဆာင္ရြက္လိုက္ေသာအခါ ညီေတာ္ပန္တစ္ပန္သာ က်န္ရစ္ ေတာ့၏။

ဤကဲ့သို႔ တစ္ပါးက တစ္ေထာင္ၿဖစ္ေအာင္ ဖန္ဆင္းႏိုင္ၿခင္းသည္ ဣဒၶိဝိဓတန္ခိုးအဘိဉာဥ္ ထူးကို ရရွိေတာ္မူေသာေၾကာင့္ၿဖစ္၏။ ထိုတန္ခိုးရွိလွ်င္ ရဟန္းတစ္ပါးက ေထာင္ေသာင္းမကေသာ ရုပ္ပြါး၊ကိုယ္ပြါးမ်ားဖန္ဆင္းႏိုင္၏။ ဤသည္မွာ ဣဒၶိဝိဓပင္ၿဖစ္ေတာ့၏။ (နံပါတ္ ၁ ထိုးေပးထားေသာ ဣဒၶိဝိဓကို ဖု(တ္)ႏုတ္(တ္) မေပးေတာ့၊ ဤမွာရွင္းၿပီးၿဖစ္၏)

ဣဒၶိဝိဓအဘိဉာဥ္ကိုမရေသာ ၂၁ ရာစု ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ Replace လုပ္လိုက လုပ္လို႔ရသည့္ မ်က္ခြက္ဘြတ္အုပ္ကို (၁၉)ႏွစ္သား အေမရိကန္ေလးတစ္ေယာက္က ဖန္ဆင္း ေပးလိုက္၏။ သူ႔နာမည္ကို မသိ၊ ရွာၾကည့္လွ်င္ရေသာ္လည္း မရွာခ်င္။ အမွန္သိလိုသူတို႔အတြက္ အလြယ္တကူသိႏိုင္ေသာ ကိစၥၿဖစ္သၿဖင့္ အထူးမခ်ဲ႕လိုေတာ့။

ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ထိုမ်က္ခြက္ဘြတ္အုပ္၌ ဆရာေတာ္ၿဖစ္ခြင့္ရွိ၏။ အရွင္ၿဖစ္ခြင့္ရွိ၏။ ေဒါက္တာၿဖစ္ခြင့္ရွိ၏။ မေဒါက္တာ ၿဖစ္ခြင့္ရွိ၏။ ကိုကိုၿဖစ္ခြင့္ရွိ၏။ ေမာင္ေမာင္ၿဖစ္ခြင့္ရွိ၏။ မီးမီးၿဖစ္ခြင့္ရွိ၏။ မမၿဖစ္ခြင့္ရွိ၏။ ေဝဟင္အာကာ ထက္မိုး လွ်ံဟိန္းေက်ာ္ၿဖစ္ခြင့္ရွိ၏။ ထူးအိၿႏၵာ သဥၨာႏြဲ႕ေႏွာင္း ဇာၿခည္ေက်ာ္ညြန္႔ ၿဖစ္ခြင့္ရွိ၏။ ဘာမဆိုၿဖစ္ခြင့္ရွိ၏။ဣဒၶိဝိဓအဘိဉာဥ္ မရလည္း ပူစရာမလိုေတာ့။ မ်က္ခြက္ဘြတ္အုပ္ေပၚ၌ အလိုရွိသမွ် ကိုယ္ပြါးမ်ား သမာဓိမလိုပဲ ပြားလို႔ရၿပီးၿဖစ္၏။ ထို႔ထက္ပို၍ ပြားလိုကလည္း ပြားလို႔ရ၏။ ထို႔ထက္ပို၍ ပြားလိုသည္ထက္ပို၍ ပြားလိုကလည္း ပြားလို႔ရၿပီၿဖစ္၏။ ႀကိဳက္သေလာက္ ပြားႏိုင္၏။ မႀကိဳက္သေလာက္လည္း ပြားႏိုင္၏။

မလိုအပ္ေသာ္လည္း ဤ၌ေၿပာခဲ့ခ်င္၏။

သီဟနာဒသည္ ရဟန္းတစ္ပါးၿဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ “ ကိုကိုက ဘုန္းဘုန္းဆို” ဟူေသာေမးခြန္း ေမးစရာ မလိုေတာ့။ ေမးလိုကေတာ့ ေမးႏိုင္၏။ ေမးသူကို တားၿမစ္၍မရ။ သီဟနာဒသည္ ရဟန္း တစ္ပါးၿဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုကို၊ ေမာင္ေမာင္၊ မမ၊ မီးမီး ဘာမွမဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းၿပရန္မလိုအပ္ေတာ့။ သို႔ေသာ္ ရွင္းၿပဖို႔လိုအပ္သည္ဟုထင္ေသာ သူတခ်ိဳ႕လည္းရွိႏိုင္၏။ ထိုသူတို႔အတြက္ ရွင္းၿပရမည္။ သီဟနာဒသည္ ရဟန္းတစ္ပါးၿဖစ္၏။ ဒါၿဖင္႔ ရဟန္းၿဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသၿပ၊ လူၿဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသၿပဟု ေၿပာသူတစ္ခ်ိဳ႕ရွိႏိုင္၏။ ၀မ္းနည္း၏။ သက္ေသၿပစရာမလို။ မ်က္ခြက္ဘြတ္အုပ္သည္ ရဲစခန္းမဟုတ္၊ တရားရုံးမဟုတ္။ ပြားလိုက ပြားလို႔ရ၏။ မပြားလိုကလည္း မပြားလို႔ရ၏။

ဤ၌ ေၿဖရွင္းမရေသာၿပႆနာ ေပၚလာေတာ့၏။

တစ္ေထာင္ေသာ ညီေတာ္ပန္မ်ားအနက္ ပထမဆံုးထူးေသာ ညီေတာ္ပန္၏လက္ကို ကိုင္လိုက္လွ်င္ အၿခားအၿခားေသာပန္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္ဟု သိရ၏။ ထိုေခတ္က ဘုရားရွိ၏။ ဘုရားရွိသၿဖင္႔ ညီေတာ္ပန္အစစ္ကို သိခြင့္ရခဲ့၏။

ယေန႔ (၂၁) ရာစု၌ ဘုရားမရွိေတာ့။ မ်က္ခြက္ဘြတ္အုပ္ေပၚ၌ ပြားထားေသာ ရဟန္း၏ ကိုယ္ပြားမ်ားအနက္ ဘယ္အပြားသည္ အပြားစစ္ၿဖစ္သည္ဟု သိရွိရန္မလြယ္ကူေတာ့။ ဘယ္အပြား၏ လက္ကို ကိုင္လိုက္ရမည္မသိေတာ့။

မည္သို႔ၿဖစ္ေစ ေပ်ာ္စရာေတာ့ေကာင္း၏။
ေပ်ာ္စရာေကာင္း၏ မည္သို႔ၿဖစ္မွန္းမသိေတာ့။
သိသိ၊ မသိသိ ေပ်ာ္စရာေတာ့ေကာင္း၏။
ေပ်ာ္စရာေကာင္း၏။ မသိလည္း မသိ။ သိလည္း သိ။
ေနာင္ေတာ္၊ ညီေတာ္မ်ား သီဟနာဒကို ဆဲလိုက ဆဲႏိုင္ၿပီၿဖစ္၏။
သီဟနာဒ၏လက္ကိုသာ လာမကိုင္ပါႏွင့္…..။သီဟနာဒCopyright © 2012 ကမ္းလက္. All rights reserved.