၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တတိယအႀကိမ္ စကၤာပူႏိုင္ငံ ေက်ာင္းေပါင္းစံု ဆရာေတာ္မ်ား၏ ဓမၼသဘင္

ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား စုေပါင္းက်င္းပေသာ
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တတိယအႀကိမ္ စကၤာပူႏိုင္ငံ ေက်ာင္းေပါင္းစံု ဆရာေတာ္မ်ား၏ ဓမၼသဘင္
ပထမေန႔ 12-8-12 (Sun) 7း45 pm to 9:00 pm
Mingala Vihara (near Eunos MRT)


For more information, please visit  Dhammadownload & livedhamma

ကမ္းလက္Copyright © 2012 ကမ္းလက္. All rights reserved.

Post a Comment