အရက္ေၾကာင့္ ျဖစ္မယ္ ^_^

လူနာတစ္ေယာက္ကုိ စစ္ေဆးၿပီး ဘာမွ အေျဖမရတဲ့ေနာက္ ဆရာဝန္က လူနာကုိ ေျပာတယ္။

“ခင္ဗ်ား ဘာျဖစ္သလဲဆုိတာ တိတိက်က် မေျပာႏုိင္ေသးဘူးဗ်ာ။
အရက္ေၾကာင့္လုိ႔ က်ေနာ္ေတာ့ ထင္တာပဲ”

ဒါနဲ႔ လူနာက ခ်က္ခ်င္း ဆရာဝန္ကုိ အားတုံ႔အားနာနဲ႔ ေျပာတယ္။

“ေကာင္းပါၿပီ ေဒါက္တာ။ ေဒါက္တာ အမူးေျပမွ က်ေနာ္ ထပ္လာျပပါဦးမယ္”


Ref: Wisdom from laughter


ကမ္းလက္Copyright © 2012 ကမ္းလက္. All rights reserved.

Post a Comment