ပုိေကာင္းေအာင္ လုပ္တတ္သြားၿပီ

ေျမးမေလးက အဖြားရဲ႕ ရင္ခြင္ထဲဝင္ၿပီး သူမအဖြားရဲ႕ ျဖဴေနတဲ့ ဆံပင္တစ္ခ်ိဳ႕နဲ႔ ေျပာင္ေနတဲ့ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကုိ စိတ္ဝင္တစား ၾကည့္ရင္း အေရေတြ တြန္႔ေနတဲ့ အဖြားရဲ႕ပါးကုိလည္း သူ႔လက္ေခ်ာင္းေလးေတြနဲ႔ လုိက္စမ္းေနတယ္။

“အဖြားကုိ ဘုရားသခင္က ဖန္ဆင္းေပးလုိက္တာေနာ္”

“ဟုတ္တာေပါ့ ကေလးရဲ႕”

“သမီးကုိလည္း ဘုရားသခင္က ဖန္ဆင္းတာပဲလား”

“မွန္တာေပါ့ ကေလးရဲ႕”
“ဒါဆုိ - ဘုရားသခင္က ဖန္ဆင္းတဲ့အလုပ္ကုိ အခု ပုိၿပီး ကြ်မ္းက်င္လာတယ္လုိ႔ အဖြား မထင္ဘူးလား” လုိ႔ ေခ်ာေမြ႔ေနတဲ့ သူမပါးကုိ စမ္းရင္း ေျပာလုိက္တယ္။


ကမ္းလက္Copyright © 2012 ကမ္းလက္. All rights reserved.

Post a Comment