ေတာင္ ျမန္မာ ေျမာက္ ျမန္မာ ( South Myanmar and North Myanmar )

ႏိုင္ငံ တစ္ျခမ္းပဲ႔....................
ေဆာ႔ ေနခ်က္၊ ေဟာ႔တ္ ေနခ်က္၊ ေပ႔ါပ္ ေနခ်က္၊ ေတာ႔ပ္ ေနခ်က္ က
တ႐ုတ္ အႏၵိယ ခဏ..... မႂကြားၾကပါနဲ႔ဦး။

ႏိုင္ငံ တစ္ျခမ္းပဲ႔ ဟူသည္ ေတာင္ကို႐ီးယား။
ေဆာ႔ ေနခ်က္ ဟူသည္ အိုလံပစ္မွာ အေမရိက၊ တ႐ုတ္၊ အိမ္႐ွင္၊ ႐ုရွား တို႔ေနာက္က နံပါတ္ ငါး ခ်ိတ္ေနၿပီး ဆု ၂၇ ခု မွာ ေရႊက ၁၃ ခု။ ေငြ ၄၊ ေၾကး ၄။

ေဟာ႔တ္ ေနခ်က္ဟူသည္ ကိုရီးယား ဒရားမား ဇာတ္ကားမ်ားကိုဆိုလိုသည္။ ျမန္မာ ဘိုးဘိုး ဖြားဖြား တို႔ ရွက္ေနစရာမလို၊ တစ္ကမာၻလုံး အနည္းဆုံးအာရွတစ္တိုက္လုံး က ဘိုးဘိုး ဖြားဖြားလည္းထိုင္ၾကည့္ေနၾကရသည္။ မဇၩိမေဒသ အပါအဝင္။

ေပ႔ါပ္ ေနခ်က္ ဟူသည္ ေက ေပါ႔ပ္ ( K-Pop )ကိုဆိုလိုသည္။ ဂ်ပန္ေတြ အပါအဝင္ လက္ေျမွာက္ထားရသည္။

ေတာ႔ပ္ ေနခ်က္ ဟူသည္ ဆမ္ေဆာင္း ဂလက္စီ တက္စ္ တည္း၊ သူ လုပ္လို႔ ႏိုကီယာ ဗုန္းဗုန္းလဲက်သြားၿပီ၊
အခု ပန္းသီးနဲ႔ သူတင္ကိုယ္တင္။ ဟန္းဖုန္းမွာ ကမာၻ႕တစ္။

တကယ္ဆို တ႐ုတ္ အႏၵိယ မီလ်ံနာေတြဆိုတာ ၁၉ ရာစုက အေမရိကန္ မီလ်ံနာေတြလိုပါဘဲ။
ျပည္တြင္း ဆင္းရဲသားေတြကို ေဈးခ်ိဳခ်ိဳနဲ႔ ခိုင္းၿပီးျဖစ္လာတာ မ်ားတယ္။
အဂၤလိပ္ ႐ုံးသုံးစကားျဖစ္မွ ကမာၻမွာ "တစ္" ဆိုတဲ႔ လီကြမ္းယုတို႔လည္း ဆင္ျခင္စရာ။

၂၁ ရာစု အာရွက်ားက တ႐ုတ္ အႏၵိယမဟုတ္၊ ဂ်ပန္ျပဳတ္၊ ႏိုင္ငံ တစ္ျခမ္းပဲ႔ ဗိုလ္လုပ္ေနတယ္။
Well-rounded အျဖစ္ဆုံး။ အရည္အေသြး တစ္ျခမ္းမပဲ႔။

ျမန္မာျပည္ကိုေတာင္မွ ေတာင္ ျမန္မာ ေျမာက္ ျမန္မာ ( South Myanmar and North Myanmar )
ခြဲပစ္လိုက္ရေတာ႔ မလိုလို။
ဟၽြန္ဂ်ဴးတို႔ ႏိုင္ငံမို႔ အမႊမ္းတင္ေနတာ မဟုတ္ရပါ။


ကမ္းလက္Copyright © 2012 ကမ္းလက္. All rights reserved.

Post a Comment