"ေရႀကီးေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္သလဲ"

ေရွ႕ေနနဲ႔ အင္ဂ်င္နီယာတို႔ ကာရစ္ဘီယံမွာ ေဟာလီးေဒးထြက္ရင္း ဆုံမိၾကတယ္။

ေရွ႕ေနက " က်ေနာ္႔တစ္အိမ္လုံး မီးေလာင္ျပာက် သြားတယ္ဗ်ာ၊ အဲဒါ အာမခံ ကုမၸဏီက ေပးတဲ႔ ေလ်ာ္ေၾကးေငြနဲ႔ က်ေနာ္လည္း  ေဟာလီးေဒးထြက္လာခဲ႔တာ " လို႔ ေျပာတယ္။

အင္ဂ်င္နီယာက " တိုက္ဆိုင္လိုက္တာဗ်ာ၊က်ေနာ္႔တို႕အိမ္ကိုလည္း ေရေတြႀကီး အကုန္ ပ်က္စီးသြားလို႔ အာမခံ ကုမၸဏီက ေပးတဲ႔ ေလ်ာ္ေၾကးေငြနဲ႔ က်ေနာ္လည္း  ေဟာလီးေဒးထြက္လာခဲ႔တာပဲ "

ဒီေတာ႔ ေရွ႕ေနက " ဒါနဲ႔ ေရႀကီးေအာင္ ခင္ဗ်ား ဘယ္လို စ လုပ္တာလဲ " တဲ႔။

( ရယ္တတ္သူ မ်ားၿပီး ရယ္စရာေရးတတ္ ေျပာတတ္သူက နည္းေတာ႔ ဂ်ဳတ္ေတြက ထပ္ေနတတ္ပါတယ္၊ ဒီ ဂ်ဳတ္ေတြက       စာအုပ္ထဲက ေ႐ြးထုတ္ထားတာပါ။ မၾကားဖူးေသးရင္ ရယ္ရ ၿပဳံးရတာေပါ႔။)


ကမ္းလက္Copyright © 2012 ကမ္းလက္. All rights reserved.

Post a Comment