:) ဂ်ဴး ေဟာလီးေဒး (:

တစ္ခါက အေဒါဖ္ ဟစ္တလာ ဟာ ေဗဒင္ဆရာဆီကို ေဗဒင္ သြားေမးတယ္။
"ဘယ္ေန႔ က်ေနာ္ ေသရမွာလဲ ဆရာ"
"ဂ်ဴး ေတြရဲ႕ ေဟာလီးေဒး ေန႔ မွာ ေသရမွာပါ"

"ခင္ဗ်ားဟာက ေသခ်ာလွပါလား၊ ဂ်ဴး ေဟာလီးေဒးမွာ ေသရမယ္လု႔ိ"
"ဒီလိုပါ၊ ခင္ဗ်ား ဘယ္ေန႔ပဲ ေသေသ အဲဒီေန႔ဟာ ဂ်ဴး ေတြရဲ႕ ေဟာလီးေဒး ပါ"


ကမ္းလက္Copyright © 2012 ကမ္းလက္. All rights reserved.

Post a Comment