တစ္ပတ္အတြင္း သတင္းမ်ား

" ျမန္မာသတင္း"
 
~ ျမန္မာ လူမ်ိဳး အယဥ္ေက်းဆုံး ( ဂူဂဲလ္ သုေတသန အဖြဲ႔ ) ~
ျဖစ္ပုံက ဤသို႔တည္း။ ဂူဂဲလ္ သုေတသန အဖြဲ႔က ကမၻာေပၚတြင္ စာအုပ္ေရ မည္မွ်ရိွသနည္းဟု သုေတသနျပဳရာ ၁၂၉ သန္း႐ိွေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္ဟုဆိုသည္။ အတိအက် ဆိုရမူ ၁၂၉, ၈၆၄, ၈၈၀ ျဖစ္၏။ ထို႔အတူ   ဂူဂဲလ္ သုေတသန အဖြဲ႔က စကားလံုး တစ္လုံးထဲ ထပ္တလဲလဲ သုံးစြဲေသာ ပို႔စ္ ကို ဆက္လက္ သုေတသနျပဳရာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ာႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ စာမူ တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္ ။ ( ထိုစာမူသည္ ႏိုင္ငံေရးသမား တစ္ေယာက္၊ ကဗ်ာဆရာ တစ္ေယာက္ႏွင္႔ ပတ္သက္သည္ဟု ဆို၏ )
ထို ပို႔စ္ ႏွင္႔ ဆက္စပ္၍ လူ အမ်ားဆုံး သုံးစြဲေသာ ေဝါဟာရမွာ "  - ီး " ျဖစ္သည္။ စုစုေပါင္း ၎  ေဝါဟာရ သုံးစြဲေသာ အေရအတြက္ ၈ သိန္း ေက်ာ္ၿပီဟု ဆို၏။ ၎  ေဝါဟာရ၏ အဓိပၸါယ္ကို မသိေသာ ဂူဂဲလ္ သုေတသန အဖြဲ႔က ျမန္မာစာ ပညာရွင္မ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္ ေမးျမန္းရာ ယဥ္ေက်းမႈကို ၫႊန္းဆိုေသာ ( ယဥ္ယဥ္ေက်း ေက်း သံုးစြဲထားေသာ ) ေဝါဟာရ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္တို႔က ေျဖဆိုသည္။ ထိ႔ုေၾကာင္႔ ပို႔စ္ တစ္ခုတည္း၌ ထပ္တလဲလဲ သံုးစြဲျခင္းခံရေသာ ေဝါဟာရသည္ ဂူဂဲလ္ သုေတသန အရ  " - ီး " ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔အတူ ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ားလည္း ဂူဂဲလ္ သုေတသန အဖြဲ႔ အဆိုအရ အယဥ္ေက်းဆုံး လူသားမ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။


" အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွသတင္း "
မေလး႐ွာႏိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ႀကီး Mohd Puad Zarkashi က သိပၸံ ပညာ႐ွင္မ်ား ေတြေဝသြားႏိုင္သည္႔ သတင္းတစ္ပုဒ္ ထုတ္ျပန္လိုကသည္။ သူ႕ အဆိုအရ အေျခာက္စိတ္ေပါက္ျခင္းသည္ ဗီဇႏွင္႔လည္း မဆိုင္ ပတ္ဝန္က်င္ လိုက္ဖ္ စတိုင္ ႏွင္႔လည္း မဆိုင္ စြပ္က်ယ္ ေခါင္းစြတ္ ပံုစံႏွင္႔သာဆိုင္သည္။ V -shape ပံု  စြပ္က်ယ္ ေခါင္းစြတ္ ဝတ္သူမ်ားသည္ အေခ်ာက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္၊ ထို႔ေၾကာင္႔ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ထို ပုဂၢိဳလ္တိ႔ုကို ေဝးေဝးက ေရွာင္ရမည္ ဟု ပညာသားပါပါ မွာၾကားခဲ႔သည္။ အမွန္မူ ယေန႔အထိ အေေျခာက္စိတ္ေပါက္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကို  သိပၸံ ပညာ႐ွင္မ်ာ း တိတိက်က် မေျပာႏိုင္ေသး။ ယခုမွ ႐ွင္းသြားေတာ႔သည္။

" အာ႐ွ သတင္း "
ကမၻာေပၚ ျဖစ္ျဖစ္သမွ်ေသာ စစ္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အျငင္းပြားျခင္းတို႔တြင္ တရုတ္ႏွင္႔ ဂ်ပန္တို႔က စံခ်ိန္တင္ႏိုင္ခဲ႔သည္။ အျခား အျငင္းပြားတို႔က ကိုလိုနီ နယ္လုျခင္း၊ စီးပြားေရး ေဈးကြက္လုျခင္း၊ ဘာသာေရး ယုံၾကည္မႈ မသင္႔ျမတ္ျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ ယခု တရုတ္ႏွင္႔ ဂ်ပန္ အျငင္းပြားမႈကား ၎တို႔ႏွင္႔ မဆိုင္၊ ပင္လယ္ထဲမွာရိွေသာ အရုပ္ဆိုးဆိုး ေက်ာက္တုံးႀကီး တစ္တုံးအတြက္ စစ္ျပင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ သမိုင္းပညာ႐ွင္တို႔ အဆိုျဖစ္ေသာ  " ဘာသာေရးအေျခခံေသာ စစ္ပြဲ " လည္း မွားေလေတာ႔သည္။ ေက်ာက္တုံးအေျခခံေသာ စစ္ပြဲ ျဖစ္၏။

" ကမာၻ႕သတင္း "
၁ ။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ State of Tennessee က ကေလးအေမ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ဟာ အသက္ ၁၁ ႏွစ္ အ႐ြယ္ရိွ သူ႕ကေလး ပစ္လိုက္တဲ႔ က်ည္ဆန္နဲ႔ သူမေခါင္းကို ႐ွပ္မွန္သြားတဲ႔အတြက္ ( အဲဒီ အမ်ိဳးသမီး) အဖမ္းခံခဲ႔ရပါတယ္။ ဖမ္းတဲ႔ အမႈကေတာ႔ " child neglect -ကေလးကို ဂရုစိုက္ မထိမ္းသိမ္းျခင္း "  ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ နာမည္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေလးထာသူေတြ ႐ိွသလို လုံးဝ အေလးမထားသူေတြလည္း႐ိွတယ္ ဆိုတာ အေမရိကန္ေတြကပဲ ဦးေဆာင္ ျပသခဲ႔တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ မယုံရင္ သူတိုအခ်ိဳ႕႔ ၿမိဳ႕ေတြရဲ႕အမည္ကို ၾကည္႔ပါ။
    Bland ၿမိဳ႕ ( Missouri )
    Flat ၿမိဳ႕  ( Alaska )
    Ordinary  ၿမိဳ႕ ( Virginia )
    Dowdy ၿမိဳ႕ ( Arizona )
    Pitts ၿမိဳ႕( Georgia )
    Mount Misery ၿမိဳ႕ ( New Jersey )
    Dull ၿမိဳ႕ ( Ohio )
    Plain ၿမိဳ႕( Wisconsin )
    Mousie ၿမိဳ႕( Kentucky )
    Low Point ၿမိဳ႕ ( Arizona )
   Swastika ၿမိဳ႕( New York )
မေက်နပ္ေသးရင္ Michigan ကို သြားပါ၊ Hell  ၿမိဳ႕ ကို ေတြ႔ရပါလိမ္႔မယ္။


ဇင္ေ၀ေသာ္ ( ဦးကိုေမာင္ ကိုယ္စား အၿပံဳးတစ္ပြင့္ :)

Post a Comment