လီကြမ္းယု နဲ႕ ခရစ္ယန္ဘာသာတရား ( ၆ း ၅ )

အာရွ ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ လီကြမ္းယုသည္ ကၽြႏ္ုပ္ ခ်စ္ခင္ရေသာ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ ျဖစ္သလို ကၽြႏ္ုပ္ အေလးစားရဆုံးေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ ဂ်ပန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ အေနျဖင္႔ G7စည္းေဝးပြဲ မတိုင္မီ မစၥတာ လီႏွင္႔ ေတြ႔ဆုံၿပီး အာရွတိုက္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္႔ ျပႆနာမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ သူ႕အျမင္ သူ႕အယူအဆတို႔ကို အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းမ်ား အျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္ သိမ္းဆည္းယူခဲ႔သည္။ သူ၏ က်နေသာ ေလ႔လာ သုံးသပ္မႈ၊ ရိုးရွင္းေသာ ခြဲျခမ္း စိပ္ျဖာမႈတို႔သည္ အာရွ ႏိုင္ငံေရးေလာက အတြက္ အဓိပၸါယ္ ရွိလွၿပီး တန္ဖိုးလည္း ႀကီးလွေပသည္။
Yasuhiro Nakasone,
Japanese Prime Minister,
1982-1987

ေမး ။     ။ ခရစ္ယန္ျဖစ္တဲ့ ဝန္ႀကီးေတြက ...

ေျဖ ။    ။ သူတုိ႔က ဒီေလာက္ တစ္ယူသန္ႀကီးေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတုိ႔က "How to live and let live" ကို သေဘာေပါက္ၾကပါတယ္။ မင္းက က်မ္းသစၥာ က်န္ဆုိခ်င္သလား။ ရတယ္။ က်မ္းစာ အသစ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အေဟာင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ (ဓမၼေဟာင္းက်မ္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဓမၼသစ္က်မ္းပဲျဖစ္ျဖစ္)။ သူတုိ႔ ယုံၾကည္တဲ့ ဘာသာတရားအတုိင္း (အသင္းေတာ္မူအတုိင္း) သစၥာတုိင္တည္ေပးလုိက္တာပဲ။ ကက္ဘိနိတ္တစ္ခုလုံး ခရစ္ယန္ေတြနဲ႔ ျပည့္ေနရင္ေတာ့ သည္းခံစိတ္မရွိတဲ့ ကက္ဘိနိတ္ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။ ဒါေတာ့ အျဖစ္မခံႏုိင္ဘူး။

ေမး ။     ။ အျခားဘာသာေတြကလည္း တုန္႔ျပန္လာၾကလိမ့္မယ္လုိ႔ လူေတြ စုိးရိမ္ေနၾကတယ္။
ေျဖ ။    ။ ဗုဒၶဘာသာက တုန္႕ျပန္ခဲ့ၿပီးၿပီေလ။ တုန္႕လည္း တုန္႕ျပန္ရမွာပဲ။ ဘာသာကြယ္ေပ်ာက္သြားတာ ထုိင္ၾကည့္ေနလုိ႔ ဘယ္ရမလဲ။ ဒီျပႆနာက အခု ေအးသြားပါၿပီ။

ကုိရီးယားနဲ႔ ဂ်ပန္တုိ႔မွာလည္း ငါတုိ႔ ေလ့လာခဲ့တယ္။ ဘာသာတရားအသစ္ အားေကာင္းလာၿပီဆုိရင္ ပူညံပူညံအသံေတြကေတာ့ ထြက္လာတာပဲ။ ခရစ္ယန္မွရယ္လုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ကုိရီးယားမွာ ခရစ္ယန္အားေကာင္းၿပီး ထုိင္ဝမ္မွာက ဗုဒၶဘာသာက ပုိအားေကာင္းတယ္။ ေဟာင္ေကာင္မွာလည္း ခရစ္ယန္ေတြ ရွိတယ္။ စကၤာပူနဲ႔ မေလးရွားေလာက္ေတာ့ မမ်ားလွဘူး။

ေမး ။     ။ ဘာသာတရားအခ်င္းခ်င္း ညီညႊတ္စြာေပါင္းစည္းေနထုိင္မႈဝါဒကုိ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားဖုိ႔ အခက္အခဲ ေတြ႔လာႏုိင္တယ္လုိ႔ မထင္မိဘူးလား။

ေျဖ ။    ။ မထင္မိပါဘူး။ ပါလီမန္အမတ္ေတြထဲမွာေတာ့ ဒါမ်ိဳး ရွိကုိမရွိဘူး။ လူ႔ကုိယ္အဂၤါ အစားထုိးကုသမႈ အက္ဥပေဒ (HOTA - Human Organ Transplant Act) နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ၾကတယ္။ ခရစၥတုိဖာ ဒီေဆာ္ဆာက ကန္႔ကြက္တယ္။ သူက ေတာ္ေတာ့္ကုိ မႀကိဳက္တာ။ မႀကိဳက္လည္း ထားလုိက္ေပါ့။ သူက ကက္သုိလစ္၊ ဒါေပမဲ့ ဘာသာေရးမဲဆြယ္တာေတြေတာ့ မေတြ႔မိဘူး။ ပုတ္ရဟန္းမင္းႀကီးက HOTA ကုိ သေဘာမတူဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူက ကန္႔ကြက္တာ။
ငါ့သေဘာအရေတာ့ ဒီကိစၥမွာ ပုတ္ရဟန္း မွားတယ္လုိ႔ ယုံၾကည္တယ္။

ေမး ။     ။ ၁၉၈၀ - ခုႏွစ္ေတြတုန္းက ခ်ပ္ေက်ာင္းေတြ ႏုိင္ငံေရးထဲ ပါလာလုိ႔ အစုိးရက လက္တုန္ျပန္ခဲ့ရေသးတယ္ေနာ္။

ေျဖ ။    ။ ဟုတ္တယ္။ ႏုိင္ငံေရးထဲ သူတုိ႔ ဝင္ပါလာတယ္။ သူတုိ႔ကုိ ခြင့္ျပဳလုိက္ရင္ တျခား ဘာသာေတြကလည္း ႏုိင္ငံေရးထဲ ဝင္ပါလာၾကမွာေပါ့။ ဒါဆုိရင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီက ဘာသာေရးေၾကာင့္ အစိတ္အစိတ္ အမႊာအမႊာ ျဖစ္သြားေတာ့မွာ။ ဒါကုိ ခ်က္ခ်င္း ရပ္ပစ္လုိက္ၾကတယ္။ လက္တင္အေမရိကမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ခရစ္ယန္လႈပ္ရွားမႈကေနတဆင့္ ဒီကုိ ႐ုိက္ခက္လာတာ။ ကက္သုိလစ္ခ်ပ္ေက်ာင္းေတြက ဆင္းရဲသားေတြအတြက္ လုပ္သင့္တာေတြ လုပ္မေပးလုိ႔တဲ့။

ငါ ရပ္ပစ္ခဲ့တာ။ ပုတ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဒီကုိလာေတာ့ သူ႔ကုိ ငါ ရွင္းျပတယ္။ လက္တင္အေမရိကမွာေတာ့ ဒီကိစၥက မွန္ပါတယ္။ စကၤာပူက ဘာသာေပါင္းစံုရွိတဲ့ေနရာမုိ႔ ကက္သုိလစ္ေတြက စလုိက္ရင္ အျခားဘာသာေတြကလည္း ပါလာမွာမုိ႔ ဘာသာေရးအခ်င္းခ်င္း ျပႆနာျဖစ္လာႏုိင္လုိ႔ ခြင့္မျပဳႏုိင္ေၾကာင္းေပါ့။

ဘာသာေရးတုိင္း ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ကင္းကင္းေနရမယ္။ ဒါမွ ညီညႊတ္မယ္။
မင္း မေလးရွားကုိၾကည့္။ ဒီျပႆနာ ဘယ္ေတာ့မွ ေအးမွာ မဟုတ္ဘူး။ တန္ကု အပ္ဘဒူနဲ႔ သူ႔ကားေပၚ ပါပါသြားဖူးတယ္။ မဂၤလာေဆာင္တုိ႔၊ အျခားလူမႈေရးပြဲလမ္းေတြေပါ့ကြာ။ ေနရာတုိင္းမွာလည္း ဗလီအသစ္ေတြ ထပ္ထပ္ေဆာက္တာ ေတြ႔ရတယ္။

ဒါနဲ႔ ငါက တန္ကုကုိ "မင္းကြာ ... ေဆး႐ုံေဆးခန္းေတြ ေဆာက္ပါလား" လုိ႔ ေျပာေတာ့ သူက "ကြမ္းယု၊ ဒါေတြကုိ မင္း နားမလည္ပါဘူး။ ဒါက မေလးလူထုကြ။ သူတုိ႔က ဆုေတာင္းဖုိ႔လုိတယ္။ သူတုိ႔ကုိ ဆု ေကာင္းေကာင္း ေတာင္းခြင့္ရေအာင္ လုပ္ေပးထား။ သူတုိ႔ဘဝေတြလည္း နည္းနည္းေလး ပုိေကာင္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔က ေပ်ာ္ေနၿပီ။ သူတုိ႔နဲ႔ မင္းနဲ႔ ေကာင္းေကာင္း လက္တြဲလုိ႔ ရၿပီ" တဲ့။

အစဆုိ တကယ့္အစပုိင္းတုန္းက သူတုိ႔ မြတ္စလင္လူထုေတြထဲမွာ မြတ္စလင္မဟုတ္တဲ့လူေတြ ေထာက္ခံမဲ မရေအာင္ အစၥလမ္ကုိ ႏုိင္ငံေရးလက္ကုိင္တုတ္အျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့တဲ့စနစ္ပဲ။ ငါတုိ႔ မေလးရွားထဲ ဝင္ၿပိဳင္ေတာ့ မေလးတခ်ိဳ႕က ငါတုိ႔ ပီေအပီကုိ ေထာက္ခံၾကတယ္။ ဒီေတာ့ သူက ေျပာတယ္ "မင္း မေလးေတြထဲ ဝင္မလာနဲ႔။ ပီေအပီပါတီဟာ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးေတြထဲမွာပဲ ရွိေနပါေစ" တဲ့။

"ဒါဆုိ ငါတုိ႔လူထုက ႏွစ္ျခမ္းကြဲေနမွာေပါ့" လုိ႔ ငါက ေျပာေတာ့ သူက ယူေရးရွန္းနဲ႔ အိႏၵိယန္းေတြကုိ စည္း႐ုံးခ်င္ စည္း႐ုံး၊ မြတ္စလင္ေတြကုိေတာ့ မင္း လက္ေရွာင္ရမယ္တဲ့။ အခု သူတုိ႔ ေခြ်းပ်ံေနၿပီ။ ငါတုိ႔ ပီေအပီက UMNO ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ညီညႊတ္ေရးစကား ေျပာေတာ့မွာ။ ဒီအေၾကာင္း မေလးသတင္းစာေတြမွာ ပါတယ္။ ဖတ္ၾကည့္။ ဒါက ျဖစ္ကုိ ျဖစ္လာမယ့္ကိစၥပဲ။

ေမး ။     ။ အခုေလးတင္ပဲ ပါလီမန္အမတ္ေတြအားလုံးဟာ မွ်မွ်တတရွိတယ္လုိ႔ မစၥတာလီ ေျပာခဲ့တယ္။ သူတုိ႔ ဒီအတုိင္းပဲ ေနသြားၾကမယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ေပၚလစီေရးဆြဲတဲ့ ထာဝရအတြင္းေရးမွဴးလုိ ပုဂၢဳိလ္ေတြက တစ္ဖက္ဖက္ကုိ မယုိင္ပါဘူးလုိ႔ ဘယ္လုိေၾကာင့္ ေသခ်ာေပါက္ ေျပာလုိ႔ရတာလဲ။

ေျဖ ။    ။ အဲသလုိလူဆုိရင္ လူထုက မေထာက္ခံေတာ့ဘူး။ တ႐ုတ္ေတြရဲ႕ (၇) လေျမာက္ သရဲႀကီးပြဲကုိ မင္း မတက္ဘူးဆုိရင္ ေထာက္ခံမဲေတြ မင္း လက္လႊတ္သြားမွာပဲ။ အဲ့ဒါက မင္း ဘယ္ေလာက္ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေျပာင္းေျပာင္း ရွိတယ္ဆုိတာ သက္ေသပဲ။ ဘယ္ေတာ့မွ ေျပာင္းလုိ႔မရတဲ့ တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေတြ ရွိတယ္။ ပညာသိပ္မတတ္တဲ့ တ႐ုတ္ေတြဆုိရင္ နတ္ေတြ၊ နတ္သမီးေတြ၊ ကြမ္ရင္ေတြ စတာေတြကုိ ယုံၾကည္ေနၾကတုန္း။ မင္းက ခရစ္ယန္စစ္စစ္ႀကီးလုပ္ၿပီး တမ္ပယ္ေတြကုိ မသြား၊ သရဲႀကီးပြဲကုိေရွာင္ ဆုိရင္ "ဒီအမတ္က မစြံပါဘူး။ တုိ႔နဲ႔ တစ္သားတည္း မရွိဘူး"လုိ႔ ေျပာၾကမွာ။ မင္းလည္း ေထာက္ခံမဲေတြ လက္လႊတ္ေရာ။

ေမး ။     ။ ေရြးေကာက္ပြဲက ငါးႏွစ္မွ တစ္ႀကိမ္ပဲ မဟုတ္ဘူးလား။
ေျဖ ။    ။ ဟုတ္တယ္ေလ။

ေမး ။     ။ မစၥတာလီေျပာသလုိ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ၾကားကာလေတြမွာေရာ တစ္ဖက္ဖက္ကုိ မယိမ္းႏုိင္ဘူးလား။

ေျဖ ။    ။ အဲ့သလုိလုပ္ရင္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႐ႈံးမွာေပါ့။ အေရးအႀကီးဆုံး စမ္းသပ္ခ်က္က လူထုကုိ ကုိယ္နဲ႔အတူ ပါလာေအာင္ ေခၚလာႏုိင္သလားဆုိတဲ့အခ်က္ပဲ။ လူထုႀကီးအားလုံးကုိ ခရစ္ယန္ျဖစ္ေအာင္ စည္း႐ုံးလုိက္ႏုိင္ၿပီဆုိရင္ ငါတုိ႔ေတာ့ အႀကီးအက်ယ္ ျပႆနာတက္မွာပဲ။ ျဖစ္လာမယ့္ သေဘာေတာ့ မရွိပါဘူး။

ေအာ္စတင္တန္ရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ကုိ ငါ ေရာက္ခဲ့ဖူးတယ္။ အဲ့ဒီမွာ တန္ခုိးႀကီးတယ္ဆုိတဲ့ သစ္ပင္ႀကီးမွာ ဖေရာင္းတုိင္ေတြ၊ ဆုေတာင္းစာေတြနဲ႔ ျပည့္ေနတာပဲ။ ဒါနဲ႔ ငါက "ဒါကေတာ့ ေက်ာက္ေခတ္ကုိးကြယ္မႈ က်ေနတာပဲ" လုိ႔ ေျပာလုိက္တယ္။ သူက "မဟုတ္ပါဘူး။ သူတုိ႔ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရၾကတယ္။ ဒီအတုိင္းပဲ လႊတ္ထားရမယ္" လုိ႔ ျပန္ေျပာခဲ့တယ္။ သူက ခရစ္ယန္ေနာ္။

ဒီမွာ ဆုေတာင္းလုိ႔ ကေလးရခဲ့တယ္ ... စတဲ့ သူတုိ႔ ယုံၾကည္တဲ့ Temple ေတြ၊ သစ္ပင္ေတြသာ ဖ်က္ဆီးပစ္လုိ႔ကေတာ့ လူထုႀကီးတစ္ခုလုံး မေက်မနပ္ ျဖစ္ၾကမွာပဲ။

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ဘာသာမရွိဘူး။ အကုန္လုံးကုိ ႏွိပ္ကြက္တာ။ သူတုိ႔လည္း ေသြးေအးသြားေရာ ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ကုိးကြယ္တဲ့ အယူဝါဒလည္း ျပန္ေရာက္လာတာပဲ မဟုတ္လား။ Qing Ming မွာဆုိရင္ အဘုိးအဘြားေတြရဲ႕ အုတ္ဂူေတြဆီသြား၊ ျမက္ပင္ေတြရွင္းလင္း လုပ္ေနၾကတာပဲ။ ဒီယဥ္ေက်းမႈက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အျမစ္တြယ္ေနခဲ့တာ။ ခရစ္ယန္တခ်ိဳ႕ အိႏၵိယမွာ ရွိတယ္။ ဖီဂ်ီမွာရွိတဲ့ စီဗီလုိက္ေဇးရွင္းလည္း အသစ္လုိပဲ။ ခရစ္ယန္ေတြက နတ္ကုိးကြယ္သူေတြကုိ ခရစ္ယန္ေတြျဖစ္ေအာင္ စည္း႐ုံးၾကတယ္။ အိႏၵိယမွာ ခရစ္ယန္ဦးေရ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ။ ဟိႏၵဴေတြ အ႐ုိးစြဲ ယုံၾကည္တဲ့ နတ္နန္းေတြ၊ ဆင္နတ္ေတြ၊ ဘာေတြညာေတြကုိ ဖယ္ပစ္လုိ႔ မရဘူး။

ေမး ။     ။ ကတ္ဘိနိတ္ထဲမွာ ဘာသာေရးကုိ အေျခခံၿပီး ဒါကေတာ့ ဘာသာေရးနဲ႔ ညီညႊတ္တယ္၊ ဒါကေတာ့ မညီညႊတ္ဘူးစတာေတြ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရတာမ်ိဳးေတြ ရွိခဲ့ဖူးသလား။ ဘာသာေရး ကုိယ္က်င့္တရားနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ေပါ့။ ဥပမာ ... ကက္စီႏုိ၊ လိင္တူဆက္ဆံျခင္း စတာမ်ိဳးေတြ ...

ေျဖ ။    ။ သူတုိ႔က ေခတ္မီမီ စဥ္းစားတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါက လူထုရဲ႕ အစစ္အမွန္ ျဖစ္စဥ္ပဲ။ တုိ႔ဆႏၵရွိတာက ... ဒါ။ ဒါဆုိ လူထုက ဘယ္လုိ တုန္႔ျပန္လာမလဲဆုိတာ ငါတုိ႔ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ရတယ္။ လိင္တူဆက္ဆံတဲ့ကိစၥကလည္း ေနာက္ဆုံးေတာ့ လက္ခံရမွာပဲ။ တ႐ုတ္ျပည္မွာ ဒါကုိ တရားဝင္ လက္ခံၿပီးၿပီ။ အေႏွးနဲ႔အျမန္ပါပဲ။ ဒါကုိ လက္ခံလာရလိမ့္မယ္။

ေအာက္ေျခလူတန္းစားေတြ ခရစ္ယန္ထဲ ဇြတ္အသြင္းခံရတာေတာ့ ငါ မေတြ႔ဖူးေသးဘူး။ သူတုိ႔အားလုံးကုိပါ ခရစ္ယန္ဘာသာထဲ အသြင္းခံလုိက္ရၿပီဆုိရင္ေတာ့ ဒီကိစၥက တစ္မ်ိဳးတစ္မည္ ျဖစ္သြားႏုိင္တာေပါ့။

ဇင္ေ၀ေသာ္
Zin Wai Thaw

Post a Comment