၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အဘိဓမၼာစာေမးပြဲ ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိခြင့္ (စကၤာပူ)


ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းသူေတာ္ေကာင္းတို႔...
ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန သာသနာေရးဦးစီးဌာန မွ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အဘိဓမၼာ (ရိုးရိုး) ၊ အဘိဓမၼာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ႏွင့္ ၀ိသုဒၶိမဂ္စာေမးပြဲဆိုင္ရာ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို မဂၤလာဝိဟာရေက်ာင္း (30 Jalan Eunos Singapore 419495) တြင္ ရယူႏုိင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

✍ စာေမးပြဲက်င္းပမည့္ရက္ ✍
အဘိဓမၼာပထမဆင့္ (ဒီဇင္ဘာလ (၅) ရက္၊ ေသာၾကာေန႔)
အဘိဓမၼာဒုတိယဆင့္ (ဒီဇင္ဘာလ (၆) ရက္၊ စေနေန႔)
အဘိဓမၼာတတိယဆင့္ (ဒီဇင္ဘာလ (၇) ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔)
စာေမးပြဲက်င္းပမည့္အခ်ိန္ ။ ။ စင္ကာပူစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ ၁:၃၀ မွ ညေန ၅:၃၀ အထိ
က်င္းပမည့္ေနရာ ။ ။ မဂၤလာဝိဟာရေက်ာင္း ၊ ဒုတိယထပ္ ၊ Chew Quee Neo Hall
 2014-Abhidhamma-Exam-dates
ေလွ်ာက္လႊာမ်ား (နမူနာၾကည့္ရန္)
အဘိဓမၼာ ႏွင့္ ၀ိသုဒၶိမဂ္ စာေမးပြဲေၾကျငာခ်က္
အဘိဓမၼာစာေမးပြဲ ၀င္ခြင့္ေတာင္းပံုစံ
အဘိဓမၼာ (ရိုးရိုး)အဘိဓမၼာ (ဂုဏ္ထူးေဆာင္)၀ိသုဒၶိမဂ္ ၀င္ခြင့္လက္မွတ္

ေျဖဆုိသူတစ္ဦးလွ်င္ ဝင္ခြင့္ေတာင္းခံလႊာ ႏွင့္ ဝင္ခြင့္ကဒ္ (၁)စုံ ျဖည့္ရပါမည္။

၀င္ခြင့္ေတာင္းခံလႊာ ၀င္ခြင့္ကဒ္
ေလွ်ာက္လႊာထုတ္ယူႏိုင္သည့္ေန႔ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္
ေန႔ရက္ ။ ။ ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၁၉ ၊ ၂၅ ၊ ၂၆
အခ်ိန္ ။ ။ ညေန (၅း၀၀) နာရီမွ ည (၉း၀၀) အထိ
**မွတ္ခ်က္**
ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေန႔လည္ (၁၂း၀၀) မွစတင္ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

ေဖာင္ျဖည့္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား
၁။ ေျဖဆိုမည့္သူအမည္
၂။ ေျဖဆိုမည့္သူ၏ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္အမွတ္
၃။ ေျဖဆိုမည့္သူ အလုပ္အကိုင္
၄။ ေျဖဆိုမည့္သူ၏ အဘအမည္
၅။ ေျဖဆိုမည့္သူ၏ ေနရပ္လိပ္စာ အျပည့္အစံု (စကၤာပူလိပ္စာ)
၆။ သင္တန္းဆရာေတာ္အမည္ႏွင့္ သင္တန္းလိပ္စာ
၇။ ၂-လက္မပတ္လည္ ဓာတ္ပုံ (၄) ပုံ
၈။ အီးေမးလ္လိပ္စာ
၉။ ဖုန္းနံပါတ္
(ဝင္ခြင့္ကဒ္တြင္ ဓာတ္ပုံႏွစ္ပုံကပ္၍ ဓာတ္ပုံအလြတ္ (၂) ပုံ၏ ေနာက္ေက်ာတြင္ ေျဖဆုိမည့္သူ၏အမည္၊ အဘအမည္၊ ေျဖဆုိမည့္စားေမးပြဲကုိ ထင္ရွားစြာ ေရးသားေပးပို႔ရမည္။)

ေလွ်ာက္လႊာေနာက္ဆံုးအပ္ရမည့္ေန႔
ေအာက္တိုဘာ (၂၆) ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔ ည ၉း၀၀ နာရီ။

စံုစမ္းရန္

အရွင္ စကၠပါလ (8191 0822)
ဦးအံ႔ထူးႏိုင္ (9025 4909)
ကိုေဇာ္မ်ိဳးမင္း (9047 9374)

Post a Comment