ေက်ာင္းတြင္းမွတ္စု


ဒီေန႔ ေက်ာင္းကထိန္ၿပီးသြားၿပီ။ မႏွစ္က ကထိန္အရံသကၤန္း ၉၀၀ က ဒီႏွစ္ ၁၀၀၀ ျပည့္သြားတယ္ဆိုေတာ႔ တက္လာတယ္။ စကၤာပူ အေနအထားအရ မေသးလွဘူးေပါ႔။
တစ္ႏိုင္လုံးရဲ႕ ဗုဒၶဘာသာအေျခအေန ဘယ္လိုရွိသလဲဆိုတာ မသိေပမဲ႔ ကိုယ္နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ႔ ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႔အစည္းေတြမွာေတာ႔ တက္ရိပ္ျပေနတာ ေတြ႔ ရပါတယ္။
စကၤာပူ အမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္ ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႔ဆိုရင္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က ဥကၠ႒ တစ္ေယာက္ပဲ စလုံးေက်ာင္းသားပါၿပီး က်န္တဲ႔အပိုင္းကို မေလး၊ အင္ဒို တရုတ္ေတြနဲ႔ က်ားကန္ထားရတာ။
ဒီႏွစ္ဆိုရင္ အားလုံးနီးပါးက စလုံးေက်ာင္းသားေတြပဲဆိုေတာ႔ ျပည္တြင္းအား တက္လာတယ္လို႔ဆိုရမယ္။
မေလး၊ အင္ဒို၊ ထိုင္း၊ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြ အဖြဲ႔ထဲမ်ားေနရင္ ျပည္တြင္း ဗုဒၶဘာသာ အားနည္းတဲ႔သေဘာကိုျပတာပဲ။ သူတို႔ႏိုင္ငံထဲ သူတို႔ကိုယ္တိုင္တိုးမွ ပိုေပါက္တယ္။
စကၤာပူထဲ ထိုင္း၊ ျမန္မာေတြအလာမ်ားလို႔ ဗုဒၶဘာသာ အားေကာင္းလာတယ္ ဆိုတာက ဝမ္းသာစရာ မဟုတ္လွဘူး။ သူတို႔က ရွိၿပီးသားအရင္းေတြ၊ အသား တင္ အျမတ္မဟုတ္ဘူး။
ဒီ ႏွစ္ခုကိုၾကည့္ရင္ စလုံးထဲ ဗုဒၶဘာသာ အားေကာင္းလာေနတယ္ဆိုတာ ေတြ႔ ရတယ္။ ဒါက ယုံၾကည္မႈမဟုတ္ဘူး။ အခ်က္အလက္။

Post a Comment