၁၀ ႏွစ္ဆိုရင္ "ေတာင္" ေရြ႕တယ္


ကိုရီယားေရာက္ခိုက္ လြန္ခဲ႔တဲ႔ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္က မိတ္ေဆြရဲ႕ ဖုန္းနံပါတ္၊ လိပ္စာကတဆင္႔ ဆက္သြယ္ဖို႔ႀကိဳးစားေပမဲ႔ မေအာင္ျမင္ေတာ႔ဘူး။
ဒီေတာ႔ ဂ်က္စမင္းက "ေဆာရီး၊ အားလုံး ဒီေနရာမွာ မရွိၾကေတာ႔ဘူး။ ထင္ေတာ႔ ထင္သား၊ ကိုရီယားစကားပုံအရ ၁၀ ႏွစ္ဆိုရင္ "ေတာင္" ေရြ႕တယ္ တဲ႔" လို႔ ေျပာျပတယ္။

ခဏနားခိုရာ၊ ကေလးေတြကို အဂၤလိပ္စာသင္ေပးခဲ႔ရာ သာေကတ ၁၀ ရပ္ကြက္ကိုေရာက္ေတာ႔........
လြန္ခဲ႔တဲ႔ ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္က အိမ္ကေလးေတြကလည္း အရင္အတိုင္း
သူတို႔ေရွ႕က မညီမညာလမ္းသြယ္ေလးေတြကလည္း... အရင္အတိုင္း၊ ႏွစ္စဥ္ခင္း ႏွစ္စဥ္ပ်က္....
လမ္းေပၚက ေခြးေတြကလည္း အရင္အတိုင္း လမ္းေပၚအခင္းႀကီးငယ္သြားၾကဆဲ.
ကြမ္းယာဆိုင္၊ အိမ္ဆိုင္ေလးေတြကလည္း အရင္အတိုင္း....

ထူးတာက အရင္ ဆိုက္ကားနင္းသူက အခု တကၠစီေမာင္းလာတယ္။
မထူးတာက သူတို႔ရဲ႕ ၾကပ္တည္းတဲ႔ လူေနမႈဘဝ။

၁၀ ႏွစ္ဆိုရင္ "ေတာင္" ေရြ႕တယ္တဲ႔လား ဂ်က္စမင္းရယ္
ငါ ေရာက္ခဲ႔တဲ႔ သာေကတကေတာ႔ ဒီစကားပုံကို ၾကားဖူးဟန္ မတူဘူး။

Post a Comment