ဒါက အၾကမ္းဖက္မႈမဟုတ္ေသးဘူး၊ လူပါးဝတာ


ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ႏိုင္ငံ၊ အက္သ္ၿမိဳ႕၊ စာသင္ေက်ာင္းတိုင္းရဲ႕ဆိုင္(ကင္းတင္း)တိုင္းမွာ ဝက္သားမေရာင္းဖို႔ မြတ္စလင္ေက်ာင္းသားမိဘေတြက ေတာင္းဆိုတယ္၊ ဒါကို ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ပယ္ခ်တယ္။
သူေျပာတာက ရွင္းပါတယ္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ႏိုင္ငံထဲလာေနတယ္ဆိုရင္ ဘယ္လ္ဂ်ီ ယမ္ယဥ္ေက်းမႈကို လက္ခံေမြးစားႏိုင္ရမယ္။ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ေတြက သူတို႔ေနာက္ မလိုက္ႏိုင္ဘူး၊ သူတို႔ကသာ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ေတြေနာက္ လိုက္ရမယ္။ ဒါကိုမေက်နပ္ရင္ ရွာရီးယားဥပေဒက်င္႔သုံးတဲ႔ ႏိုင္ငံေတြထဲသြားေနၾက၊ ကမၻာေပၚ မွာ အဲသလိုႏိုင္ငံ ၇၅ ႏိုင္ငံရွိတယ္၊ လူဦးေရကေတာ႔ ႃပြတ္သိပ္လို႔၊ အဲဒီကို သြားၾက။ အဲဒီမသြားဘဲ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ထဲ လာေနၾကတယ္ဆိုတာ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ က ပိုေကာင္းေနလို႔ တဲ႔။

သူ႔ေမးခြန္းက"ခင္ဗ်ားတို႔စြန္႔ခြာလာတဲ႔ႏိုင္ငံနဲ႔ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ႏိုင္ငံ ဘယ္ႏိုင္ငံက သာသလဲ" ကိုယ္႔ကိုယ္ကို ျပန္ေမးၾက တဲ႔။
ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ႏိုင္ငံကသာတယ္ဆိုရင္ သာရတဲ႔အေၾကာင္းထဲမွာ ဝက္သားစား တာလည္း ပါတယ္တဲ႔။ ရွင္းကေရာ။
ဒီပုံကေတာ႔ ျပတ္သားတဲ႔ Ath ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ Marc Duvivier ရဲ႕ ပုံပါ။

Post a Comment