တည္ေဆာက္ဆဲ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ကိုယ္႔နယ္ပယ္နဲ႔ကိုယ္ ေရးသင္႔တယ္ (ဦးေအးၿငိမ္း)


ဦးေအးၿငိမ္းက သူ႔သူငယ္ခ်င္း အသက္ ၅၀ တန္း အင္ဂ်င္နီယာေတြကို နည္းပညာ ရပ္ဆိုင္ရာ စာအုပ္ေတြ ေရးၾကဖို႔ တိုက္တြန္းထားတယ္။ မွန္တာေပါ႔။ တည္ေဆာက္ဆဲ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ကိုယ္႔နယ္ပယ္နဲ႔ကိုယ္ ေရးသင္႔တယ္။
ဥပမာ ဆရာဝန္ေတြက ေဆးပညာနဲ႔ဆိုင္တဲ႔ စာအုပ္ေတြ ေရး၊
အင္ဂ်င္နီယာေတြက နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ စာအုပ္ေတြ ေရး၊
အဲ ဘုန္းႀကီးေတြက ကမၻာ႔ႏိုင္ငံေရး စာအုပ္ေတြ ေရး၊ (ဒါေတာ႔ ဆင္ဆာ လြတ္ေအာင္ နည္းနည္း ျပင္လိုက္ရတယ္)

Post a Comment