တကယ္အနားယူခြင္႔


ေလးနာရီေလာက္ ေက်ာင္းေရာက္
၆ နာရီမထိုးခင္ NUS ကို ခရီးဆက္
ေကာ္မတီအသစ္နဲ႔ စကားေျပာ၊ ေသာၾကာေန႔ အပတ္စဥ္ တာဝန္က်ခိုက္ တရားေဟာ
သူတို႔ေလ်ွာက္တဲ႔ ေနာက္တစ္ႏွစ္ အက္ဒဗိုက္ဇာ (အႀကံေပး) တာဝန္ဆက္ယူ
ဒီေန႔ တကယ္အနားယူခြင္႔က အခုမွပဲ ရေတာ႔တယ္။ ။


Post a Comment