စီဗီလုိက္ေဇးရွင္းစံု အေရးအခင္းမ်ား - (2)


အခန္း (၈)
အေနာက္နဲ႔ အျခား ( The West and the Rest )
စီဗီလုိက္ေဇးရွင္းစံု အေရးအခင္းမ်ား - (2)

ႏွစ္ဆယ္ရာစုရဲ႕ ေနာက္ဆံုးဆယ္စုႏွစ္ေတြအတြင္း အေနာက္မဟုတ္တဲ့ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားဟာ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြ၊ ႐ုရွား၊ အစၥေရးနဲ႔ တ႐ုတ္ဆီကေန ေခတ္မီလက္နက္ေတြ ၀ယ္ယူတပ္ဆင္ခဲ့ၾကတာကို ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။ အလြန္ေခတ္မီတဲ့ လက္နက္ဆန္းမ်ား ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ သူတုိ႔လက္ျဖစ္ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားကိုလည္း တီထြင္ ႏိုင္ၾကပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ဟာ ဒီအတုိင္းပဲ ဆက္ရွိေနၿပီး (၂၁) ရာစု ဦးပိုင္းႏွစ္ေတြမွာ အရွိန္အဟုန္ ပိုေကာင္းလာစရာ ရွိေနပါတယ္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ (၂၁) ရာစုထဲမွာလည္း အေနာက္၊ အထူးသျဖင့္ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္တုိ႔ရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈနဲ႔ အေမရိကန္ကသာလွ်င္ တစ္ကမၻာလံုးနီးပါးကို စစ္ေရးအရ၀င္ေရာက္ဖက္စြက္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ၿပီး ကမၻာ့ေနရာ အားလံုးနီးပါးကို ေလယာဥ္နဲ႔ ဗံုးသြားက်ဲႏုိင္တဲ့ အစြမ္းမ်ိဳးလည္း အေမရိကန္ေတြမွာသာရွိပါလိမ့္မယ္။ (ဟန္တင္တန္)
*******************************************************************

အစၥလာမ္နဲ႔ တ႐ုတ္တုိ႔ဟာ အေနာက္ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာေတြနဲ႔ အမ်ားႀကီးကြဲျပားတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတာျဖစ္ၿပီး သူတုိ႔စိတ္ထဲမွာလည္း သူတို႔ယဥ္ေက်းမႈေတြက အေနာက္ထက္ လံုး၀သာတယ္လို႔ ခံယူထားၾကတယ္။ အေနာက္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္လိုက္ရင္ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးစလံုးရဲ႕ အင္အားနဲ႔ ယံုၾကည္မႈက တုိးပြားလာေနၿပီး သူတုိ႔နဲ႔ အေနာက္ၾကားက တန္ဖုိးနဲ႔ အက်ိဳးစီးပြားဆုိင္ရာ ပဋိပကၡေတြက ပိုမ်ားလာႏုိင္သလုိ ပိုလည္းတင္းမာ လာႏိုင္တယ္။ အစၥလာမ္မွာ ပဓာနႏုိင္ငံမရွိတဲ့အတြက္ သူတုိ႔နဲ႔ အေနာက္ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးကလည္း တစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီကို မူတည္ၿပီး မတူကြဲျပားေနမယ္။ ဒါေပမဲ့ ၁၉၇၀ ခုနွစ္ေတြကစလို႔ အေနာက္ဆန္႔က်င္ေရး၀ါဒကေတာ့ ပံုမွန္လုိလုိ ရွိေနခဲ့တယ္။ အစၥလာမ္စာအုပ္ႀကီး၀ါဒ အားေကာင္းလာခဲ့ေတာ့ မြတ္စလင္ႏုိင္ငံေတြမွာလည္း အေနာက္ယိမ္းတဲ့ အစိုးရေတြထက္ အေနာက္ဆန္႔က်င္တဲ့ အစိုးရေတြ ပိုပိုမ်ားလာတယ္။ အစၥလာမ္မစ္အုပ္စုေတြနဲ႔ အေနာက္ အုပ္စုေတြၾကားက အရပ္သားစစ္ပြဲေတြလည္း ျဖစ္ပြားေနတယ္။ စစ္ေအးကာလအတြင္းမွာ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ပူးေပါင္းခဲ့တဲ့ မြတ္စလင္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြကလည္း (စစ္ေအးၿပီးဆံုးသြားေတာ့) အားေလ်ာ့လာေနတယ္။ ကိစၥတစ္ခုခ်င္းစီအေပၚအေျခခံၿပီး မတူညီတဲ့ အေလးထား ေဆာင္႐ြက္မႈေတြဟာ အေနာက္နဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး အနာဂတ္ကို ပံုေဖာ္ရာမွာ ဒီစီဗီလုိက္ေဇးရွင္းေတြ ဘယ္ ခန္းက႑က ပါ၀င္မလဲဆိုတဲ႔အခ်က္ဟာ အဓိကက်တဲ့ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္ေနပါတယ္။ (၂၁) ရာစုထဲက ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး မူ၀ါဒေတြဟာ အေနာက္တုိင္း ရဲ႕ တန္ဖုိးေတြနဲ႔ အက်ိဳးစီးပြားကိုပဲ ေရာင္ျပန္ဟပ္ေစမွာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အစၥလာမ္နဲ႔ တ႐ုတ္ စီဗီလုိက္ေဇးရွင္းေတြ ပံုေဖာ္ေပးလိုက္တဲ့အတုိင္းပဲ ျဖစ္လာမွာလား။

ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ယထာဘူတ၀ါဒအရ ဆုိရင္ေတာ့ အေနာက္တုိင္းလႊမ္းမုိးထားမႈနဲ႔ အင္အား ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညွိယူဖုိ႔ အေနာက္မဟုတ္တဲ့ ႏုိင္ငံေတြအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းၾကလိမ့္မယ္လုိ႔ ၫႊန္ျပေနပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေဒသေတြမွာ ဒီအတုိင္းလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေယဘုယ်အားျဖင့္ၾကည့္ရင္ အေနာက္ဆန္႔က်င္ေရး မဟာမိတ္ဖြဲ႔မႈဟာ မေ၀းတဲ့အနာဂတ္မွာေတာ့ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္သေဘာ မရွိလွေသးပါဘူး။ အစၥလာမ္နဲ႔ တ႐ုတ္ စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းႏွစ္ခု အၾကားမွာလည္း ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈအေဆာက္အဦ၊ ဓေလ့ထံုးစံ၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ဘ၀ေနထိုင္နည္းေတြမွာ အေျခခံနားလည္သေဘာေပါက္မႈေတြ မတူညီၾကပါဘူး။ အေနာက္နဲ႔ သူတုိ႔ၾကားက ကြဲျပားမႈထက္ေတာင္ သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္းၾကားကြဲျပားမႈက ပုိၿပီးႀကီးမားေကာင္းႀကီးမားေနႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံေရးမွာ ဘံုရန္သူရွိျခင္းက ဘံုအက်ိဳးစီးပြားကိုလည္း ဖန္တီးေပးတတ္ပါတယ္။ အစၥလာမ္နဲ႔ တ႐ုတ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေတြက အေနာက္အေပၚ အမုန္းပြားမႈျခင္းတူညီေနေတာ့ အေနာက္ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ အတူတူ ပူးေပါင္းၾကဖုိ႔ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ ရရွိသြားႏုိင္ပါတယ္။ ဟစ္တလာကိုေတာ္လွန္ဖုိ႔ စတာလင္ေတာင္ မဟာမိတ္အဖြဲ႔နဲ႔ ပူးေပါင္းခဲ့ပါေသးတယ္။

မတူညီ မ်ားျပားတဲ့ ကိစၥေတြကို အေျခခံၿပီး သူတုိ႔ခ်င္း ပူးေပါင္းမႈ ျဖစ္ပြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒီကိစၥေတြထဲမွာ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚသေဘာထားနဲ႔၊ အထင္ကရ အျဖစ္ဆံုးကေတာ့ ဒီ စီဗီလုိက္ေဇးရွင္းႏွစ္ခုစလံုးက သူတို႔ရဲ႕ စစ္တပ္စြမ္းရည္ေတြကို တုိးျမွင့္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈပါ။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ အေနာက္တုိင္းရဲ႕ သမား႐ိုးက် စစ္အင္အားကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေအာင္ ဖ်က္ဆီးေရးလက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ ဒုံးက်ည္ေတြပိုင္္ဆုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစား လာေနၾကျခင္းပါပဲ။ ၁၉၉၀ ခု ေစာေစာပိုင္းႏွစ္ေတြမွာ ကြန္ဖ်ဴးရွပ္ အစၥလာမ္ဆက္ဆံေရး ( Confucian Islamic Connection ) ရွိခဲ့ၾကတယ္။ တ႐ုတ္နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားကတစ္ဖက္၊ ပါကစၥတန္၊ အီရန္၊ အီရတ္၊ ဆီးရီးယား၊ လစ္ဗ်ားနဲ႔ အယ္(လ္)ဂ်ီးရီးယားတုိ႔ကတစ္ဖက္ ပူးေပါင္းၿပီး အထက္ပါကိစၥေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး အေနာက္ကို ရင္ဆုိင္ႏိုင္ဖုိ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါတယ္။

အေနာက္နဲ႔ အဲဒီလူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြၾကားက ကြဲလြဲမႈကိစၥဟာ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်ဥ္းမွာ အလြန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ အထင္ကရ အေရးအခင္း သံုးခုမွာ အေနာက္ရဲ႕ အားစိုက္ထုတ္မႈေတြ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနပါတယ္။ အေနာက္က
(၁) သူတုိ႔ရဲ႕ စစ္အင္အား အသာစီးရယူထားမႈကို တည္ၿမဲေစဖုိ႔ လက္နက္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ေပၚလစီနဲ႔ အဏုျမဴ၊ ဇီ၀လက္နက္၊ ဓာတုလက္နက္ေတြပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ဒီ လက္နက္ေတြသံုးစြဲမႈကို တန္ျပန္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ေပၚလစီမ်ား က်င့္သံုးျခင္း
(၂) အေနာက္တုိင္းက လူ႔အခြင့္အေရးကို အေလးထားသလို တျခားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြကလည္း လူ႔အခြင့္ အေရးကို ေလးစားဖုိ႔ ဖိအားေတြေပးျခင္း၊ အေနာက္သတ္မွတ္တဲ့မူအတိုင္း အျခားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြလည္း ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို ေမြးစားက်င့္သံုးဖုိ႔ ဖိအားေတြေပးျခင္းအားျဖင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံေရးတန္ဖုိးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ဦးစားေပးျခင္း
(၃) အေနာက္မဟုတ္တဲ့ လူမ်ိဳးေတြ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြထဲ ၀င္ေရာက္ေနထုိင္ခြင့္၊ ဒုကၡသည္အျဖစ္ လက္ခံမႈ ပမာဏ ကန္႔သတ္ျခင္းအားျဖင့္ အေနာက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈေရးနဲ႔ လူမ်ိဳးစု ေပါင္းစည္းမႈကို ကာကြယ္ျခင္း (တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္)။

အေနာက္မဟုတ္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြကေန သူတုိ႔အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာမွာ အေနာက္အတြက္ အခက္အခဲေတြ ရွိေနခဲ့သလုိ ဆက္လည္း ရွိေနဦးမယ့္ လကၡဏာပါ။
လက္နက္မ်ား ျပန္႔ပြားျခင္း ( Weapons Proliferation )

စစ္ေရးစြမ္းရည္ေတြ စီး၀င္ပ်ံ႕ႏွ႔ံသြားမႈဟာ ကမၻာ့စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးဖြ႔ံၿဖိဳး တုိးတက္လာျခင္းရဲ႕ အက်ိဳး ဆက္ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးအရ ပိုၿပီးခ်မ္းသာလာၾကရင္ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္နဲ႔ အျခား အာရွႏုိင္ငံေတြရဲ႕ စစ္အင္အားလည္း ပိုၿပီးအားေကာင္းလာၾကမွာပါ။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အစၥလာမ္မစ္ အဖြဲ႔အစည္းေတြကလည္း လုိက္လာၾကလိမ့္မယ္။ စီးပြားေရးျပဳျပင္တည္ေဆာက္မႈ ေအာင္ျမင္သြားမယ္ဆုိရင္ ႐ုရွားလည္း လိုက္လာမွာပါ။ ႏွစ္ဆယ္ရာစုရဲ႕ ေနာက္ဆံုးဆယ္စုႏွစ္ေတြအတြင္း အေနာက္မဟုတ္တဲ့ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားဟာ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြ၊ ႐ုရွား၊ အစၥေရးနဲ႔ တ႐ုတ္ဆီကေန ေခတ္မွီလက္နက္ေတြ ၀ယ္ယူတပ္ဆင္ခဲ့ၾကတာကို ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။ အလြန္ေခတ္မီတဲ့ လက္နက္ဆန္းမ်ား ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ သူတုိ႔လက္ျဖစ္ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားကိုလည္း တီထြင္ ႏိုင္ၾကပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ဟာ ဒီအတုိင္းပဲ ဆက္ရွိေနၿပီး (၂၁) ရာစု ဦးပိုင္းႏွစ္ေတြမွာ အရွိန္အဟုန္ ပိုေကာင္းလာစရာ ရွိေနပါတယ္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ (၂၁) ရာစုထဲမွာလည္း အေနာက္၊ အထူးသျဖင့္ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္တုိ႔ရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈနဲ႔ အေမရိကန္ကသာလွ်င္ တစ္ကမၻာလံုးနီးပါးကို စစ္ေရးအရ၀င္ေရာက္ဖက္စြက္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ၿပီး ကမၻာ့ေနရာ အားလံုးနီးပါးကို ေလယာဥ္နဲ႔ ဗံုးသြားက်ဲႏုိင္တဲ့ အစြမ္းမ်ိဳးလည္း အေမရိကန္ေတြမွာသာရွိပါလိမ့္မယ္။ ဒါေတြဟာ တစ္ကမၻာလံုးကို လႊမ္းၿခံဳႏိုင္တဲ့ အေမရိကန္ေတြရဲ႕ စစ္အင္အား၊ ကမၻာအေပၚ လႊမ္းမုိးထားႏိုင္တဲ့ စီဗီလုိက္ေဇး ရွင္းႀကီးရဲ႕ စစ္အင္အားေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ မေ၀းလွတဲ့ အနာဂတ္ကာလရဲ႕ စစ္အင္အား ခ်ိန္ခြင္လ်ာကေတာ့ အေနာက္ဖက္ကို သိသိသာသာႀကီး ယိမ္းလ်က္ပဲ ရွိေနပါလိမ့္မယ္။

ပထမတန္းစား သမား႐ုိးက် စစ္အင္အားပိုင္ဆုိင္ဖုိ႔ အခ်ိန္၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈနဲ႔ အသံုးစရိတ္ေတြ လိုအပ္ ေနတာေၾကာင့္ အေနာက္ရဲ႕သမား႐ိုးက် စစ္အင္အားကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ဖုိ႔ အေနာက္မဟုတ္တဲ့ ႏုိင္ငံေတြအေနနဲ႔ အျခား ျဖတ္လမ္းနည္းေတြရွာေဖြၾကည့္ဖုိ႔ အလြန္အမင္းစိတ္အားထက္သန္ေနၾကလိမ့္မယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိတဲ့ ျဖတ္လမ္းနည္း ကေတာ့ အစုလုိက္အၿပံဳလုိက္ ဖ်က္ဆီးေရးလက္နက္ႀကီးေတြပိုင္ဆိုင္ေရး ဒါေတြကို တပ္ဆင္အသံုးျပဳႏုိင္ေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စီဗီလုိက္ေဇးရွင္းေတြရဲ႕ ပဓာနႏုိင္ငံႀကီးေတြနဲ႔ ေဒသတြင္းၾသဇာလႊမ္းမုိးလုိတဲ့ ႏုိင္ငံေတြဟာ ဒီလုိလက္နက္ႀကီးေတြ ပိုင္ဆုိင္ဖုိ႔ အထူး စိတ္အားထက္သန္ေနၾကပါတယ္။ ဒီလုိ လက္နက္ႀကီးေတြရွိရင္ (တစ္) သူတို႔ စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းထဲရွိ ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ေဒသတြင္းမွာ ၾသဇာျဖန္႔က်က္ထားႏုိင္ပါတယ္။ (ႏွစ္) သူတုိ႔ စီဗီလုိက္ေဇးရွင္း အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေတြ၊ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံေတြအတြင္း အေမရိကန္(သို႔)အျခားျပင္ပအင္အားႀကီးႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ၀င္ေရာက္ ဖက္စြက္မႈကို ဟန္႔တားထားႏိုင္ပါတယ္။

တကယ္လုိ႔ အီရတ္ အဏုျမဴလက္နက္ ပိုင္ဆုိင္သည္အထိ ေစာင့္ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏွစ္ သံုးႏွစ္ေလာက္ၾကာမွ ဆဒၵန္ဟူစိန္က ကူ၀ိတ္ကို က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္လုိက္မယ္ဆုိရင္ ကူ၀ိတ္ကို ပိုင္ဆုိင္ဖုိ႔ အခြင့္အေရးအမ်ားႀကီး ပိုရွိၿပီး ေဆာ္ဒီေရနံတြင္းေတြေတာင္ သူ႔လက္ထဲ ေရာက္လာႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ အေနာက္မဟုတ္တဲ့ ႏုိင္ငံေတြဟာ ပင္လယ္ေကြ႔ စစ္ပြဲသင္ခန္းစာကို ေၾကေၾကညက္ညက္ ရယူခဲ့ၾကပါတယ္။

- ဆက္ရန္
ဇင္ေဝေသာ္

(1) http://tiny.cc/8kkwnx

Post a Comment