မူႀကိဳအဆင္႔ပဲ ရွိတယ္


ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမေတြကလြဲရင္ အျဖဴ၊ အစိမ္းဝတ္စုံညီေတြရဲ႕ ပညာေရးက အထက္တန္းအဆင္႔ပဲ ရွိတာပါ။ ဒါက ျမန္မာျပည္ကို ေျပာတာေနာ္။
စကၤာပူမွာဆို မူႀကိဳအဆင္႔ပဲ ရွိတယ္။

Post a Comment