ဆႏၵမဲ


ကမ္းလက္ shared Grace Thaw's post.
႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္သူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဆႏၵမဲကိုဝယ္ယူႏိုင္ေလာက္တဲ့အထိ
စၾကာဝဠာႀကီးက ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမွာ မဟုတ္ပါဘူး
 
 

Post a Comment