ေဖ႔စ္ဘုတ္က လြတ္လပ္ ခြင့္ ေပးထားေတာ႔ ေစာင္႔စည္းစရာလည္း ပိုမ်ားတာေပါ႔


၁။ သတင္းစာ အယ္ဒီတာအာေဘာ္ကို သေဘာက်တယ္။ ေဖ႔စ္ဘုတ္က လြတ္လပ္ ခြင့္ ေပးထားေတာ႔ ေစာင္႔စည္းစရာလည္း ပိုမ်ားတာေပါ႔။ ႏွစ္ဖက္စလုံး ယဥ္ေက်းၾကေစ ခ်င္ပါတယ္။ အေမစုရဲ႕ ပူတူတူးေလးေတြ (အဲဒီ ေနာက္ေတာက္ေတာက္ ေဝါဟာရေလး ကို သေဘာက်) ကလည္း အေမစုကို အတုခိုး၊ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ က်ားက်ားလ်ားလ်ား ႀကီးေတြကလည္း ဦးသိန္းစိန္ကို အတုခိုး။ ဦးသိန္းစိန္ဆို သမၼတမကဘူး၊ ေဂါပက ဥကၠ႒ေတာင္ လုပ္လို႔ရတဲ႔ေလသံနဲ႔ စကားေျပာတာ။

၂။ ကေတာ႔ က်ဴရွင္ခ မေပးလို႔ ေထာင္ထားတဲ႔ ပိုစတာတဲ႔ေလ။ မေလးရွားမွာလည္း ဦးေဌးဦးေတြ ရွိတယ္ဆိုတာ သိရတာေပါ႔။


Post a Comment