ဒိုင္မညစ္လို႔ကေတာ႔


ဒိုင္မညစ္လို႔ကေတာ႔ နယူးေယာက္သား အေမရိကန္ႀကီး ေျပာသလိုပါ။
"ေငြကုန္၊ အခ်ိန္ကုန္ခံ၊ အလုပ္ရႈပ္ခံၿပီး မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲႀကီးေတြ လုပ္မေနၾကပါနဲ႔။ ကင္ညာက လူတစ္ေယာက္ကိုေခၚၿပီး လည္ပင္းမွာ ဆုတံဆိပ္ဆြဲေပးလိုက္ ၿပီးတာပဲ"
အခုလည္း ေငြကုန္၊ အခ်ိန္ကုန္ခံမေနဘဲ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို အႏိုင္ေပးလိုက္ ၿပီးတာပဲ။ ဒီေလာက္ သိသာေနတာႀကီးကို၊ ဟဲဟဲ။။Post a Comment