ဦးတည္ရာ ညီညြတ္ရင္ သာဓုလက္ခုပ္တီးရေအာင္


ေလာကုတၱရာ တရားပြဲမွာ
သာဓုေခၚသံေတြ ရပ္ဝန္းတစ္ခုဆီ ညီတူ
ဦးတည္ ပ်ံ႔လြင္႔သြားရဲ႕။

ေလာကီ တရားပြဲမွာ
လက္ခုပ္သံေတြ ရပ္ဝန္းတစ္ကြဲစီဆီ ကြဲျပားစြာ
ဦးတည္ ပ်ံ႔လြင္႔သြားရဲ႕။

မွားသူမရွိ မွန္သူမရွိ
ဘယ္ဆီကိုပဲ ျပန္႔ျပန္႔
ဦးတည္ရာ ညီညြတ္ရင္ သာဓုလက္ခုပ္တီးရေအာင္
ေနရာသာ မမွားေၾကး။ ။

Post a Comment