" ေမာင္မာနႏွင္႕ မသခၤါ " ( ကမ္းလက္ ၁၅ လျပည့္ အမွတ္တရ )


ဒီေန႔ ၂၈ ရက္ေန႔မို ထူးထူးျခားျခား မဖတ္ဖူးေသးသူမ်ား ဖတ္ရင္း ၿပဳံး ရေအာင္ တာရာမင္းေဝ ရဲ႕ " ပန္းလက္ဖဝါးမွာ ပါးအပ္ခြင္႔မရိွတဲ႔ ေကာင္ မေလး " ဝတၳဳထဲက ေတးထပ္ကဗ်ာေလးကို ကူးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ သူ ဝန္ခံထားတာကလည္း မူရင္း " ေမာင္မာနနွင္႕ မသခၤါ " ေရႊၾကဴးကုမၸဏီ ထုတ္ စာအုပ္အေဟာင္းေလးထဲက ပါတဲ႔။

I love you very much
စြဲမွီးကပ္ မွန္တယ္
Hurry up ႀကံ႐ြယ္တယ္
စံစပယ္ပန္း
Rosy Cheeks ခိုင္ပန္းၾကဴကို
I wan to kiss ဖိ႔ု ေဖမွန္း
Pretty face ေမ႔ အသားဝါကို
ေန႔မကြာ စိတ္တမ္း
Lady ကို ေဖရည္မွန္းပါလို႔
ေနျခည္သန္းအခါ
မေပ်ာ္ၿပီ Jolly ကင္းတာမို႔
Sorry ျခင္း ျဖစ္ရေတာ႔တာ
Letters က ရက္မ်ားၾကာလ်င္
ခက္ျငားမွာ You see ေတာ႔
Beautiful ေလးမ်က္ရွင္
ေတြးလ်က္ထင္ျမင္
How and then ပုလဲမ်ွင္ကို
Marry ခ်င္စမ္းပါဘိေလး ။ ။


 ကမ္းလက္ 

Post a Comment