ေလာကႏွင္႔ ေကာလဟလ


ေက်ာင္း၏ ၂၁၀၃ ခု Sunday Dhamma Classes မ်ား ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္ေန႔က ျပန္လည္ စတင္ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ၾကသည္။
၆ ရက္ ေနာက္က်ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း Happy New Year ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားက ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျပန္ေတြ႔ၾကတာ ျဖစ္သျဖင္႔ လိုအပ္ေနဆဲပင္။

ယဥ္ေက်းမႈ သုံးခုႏွင္႔ ဆက္စပ္ေနေသာ ေနရာျဖစ္သျဖင္႔ ေနာက္ လာရန္ Happy New Year မ်ား တန္းစီေနသည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီမွာ ေရာက္လာမည္႔ တ႐ုတ္ ႏွစ္သစ္ကူး။
ေအပရယ္မွာ ေရာက္လာမည္႔ ျမန္မာ၊ သီရိလကၤာ ႏွစ္သစ္ကူး။
Happy New Year ႏႈတ္ဆက္ရန္ ႏွစ္ႀကိမ္ က်န္ေသးသည္။

ႏွစ္သစ္ကူးတိုင္း လူမ်ဳိးတိုင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈတိုင္းမွာ အနာဂတ္ ေဟာစာတမ္းမ်ားလည္း ထြက္လာတတ္ ၾက သည္။
၂၀၁၂ ဆိုလ်ွင္ ကမၻာပ်က္ဖို႔အထိ နိမိတ္ဖတ္ခဲ႔ၾက၏။ ထို႔ေၾကာင္႔ မႏွစ္က သူတို႔ကို မၾကာမၾကာ ေမးမိသည္။ ၂၀၁၃ မွာေရာ ဘယ္လိုေနမလဲ ဟု ျဖစ္ သည္။
အေနာက္တိုင္းသားတို႔ ယုံၾကည္မႈအရ ၁၃ ဂဏန္းကလည္း ေကာင္းလွသည္ မဟုတ္။

Sunday Dhamma Classes ဖြင္႔ပြဲက ဗုဒၶဘာသာ စစ္စစ္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာ သာက ေကာလဟလကို မယုံၾကည္၊ ေစတနာကိုသာ ယုံၾကည္သည္။ ဗုဒၶဘာသာ အရ Happy New Year ျဖစ္ရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံတို႔ မ်ားမ်ားျဖစ္ေစဖို႔ အားထုတ္ျခင္း၊ အားထုတ္သည္ အေလ်ာက္ အထေျမာက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အတၱ၊ ပရ အက်ိဳးရွိေသာ အလုပ္မ်ား လုပ္ေနလ်င္ ၁၃ ဂဏန္းလည္း ဘာမွ တတ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဟု ဆရာမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဘုရားစကား တဆင္႔ ပါး မိ၏။


 သီဟနာဒ

Post a Comment