သင္းကြဲလိပ္ျပာမ်ားရဲ႕ ရင္ခုန္သံကို ခံစားျခင္း ( ၁ )


ပထမဆုံး အဂၤလိပ္စာေရးဆရာ ဆင္ျမဴယယ္ ဘတ္တလာ ( ၁၈၃၅- ၁၉၀၂ ) နဲ႔ စတင္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။
ဘဝဆိုတာ ဆက္လက္ရွင္သန္ဖို႔ေရာ ထိုက္တန္ရဲ႕လား။
ဒီေမးခြန္းက မိခင္ဝမ္းဗိုက္ထဲ ပဋိသေႏၶဘဝက ေမးရမယ္႔ေမးခြန္းပါ။ လူသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေမးရမယ္႔ေမးခြန္း မဟုတ္ေတာ႔ဘူး။
Is life worth living?
This is a question for an embryo,not for a man.


ထာဝရဘုရားရွင္နဲ႔ လူသားဟာ တစ္ေယာက္ေယာက္သာမရိွရင္ ထာဝရ မွာေရာ လူသားမွာပါ ပါဝါလည္း မရွိေတာ႔ဘူး။
God and man are powerless without one another.

နတ္မိစၦာကို ေတာင္းပန္ပါတယ္။
ဒီ အမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ က်ေနာ္တို႔ၾကားနာခဲ႔ရသမ်ွေတြဟာ တစ္ဖက္တည္းရဲ႕ ထြက္ဆိုခ်က္ေတြသာ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ အမွတ္ရေနရပါမယ္။
က်မ္းစာေတြအားလုံး ထာဝရဘုရားရွင္ ေရးထားတာေတြခ်ည္းပဲ။
An apology to the Devil. It must be remembered that we have heard only one side of the case. God has written all books.

From Note-book. The Greatest Thoughts by George Seldes.


 ဇင္ေ၀ေသာ္

Post a Comment