အင္တာေနရွင္နယ္ ေဒၚလာ ႏွစ္ရာ


သတင္းစာေတြ၊ မီဒီယာေတြ၊ အင္တာဗ်ဴးေတြ ဖတ္လုိက္၊ နားေထာင္လိုက္နဲ႔ တိ႔ု ႏိုင္ငံႀကီး ေတာ္ေတာ္ဟုတ္ေနၿပီလို႔ ထင္မိတယ္။ ဟုတ္သေလာက္ေတာ႔ ဟုတ္တယ္။ မဟုတ္သေလာက္က မဟုတ္ဘူး။
ႏိုင္ငံျခား ေဒၚလာေငြေတြ ေငြလဲ စင္တာေတြမွာ တရားဝင္ လဲလွယ္ႏိုင္ၿပီ။ ခိုးေၾကာင္ ခိုးဝွက္ လဲစရာ မလိုေတာ႔ဘူး။ အဲဒါ ကမၻာ သိ ေၾကျငာထားတဲ႔ သတင္းေပါ႔။

ဒါနဲ႔ အထင္တႀကီး စလုံး ေဒၚလာေလးေတြ ယူသြားတယ္။ သြားၿပီးလဲမယ္ ဆိုေတာ႔......
ႏိုင္ငံျခား ေဒၚလာေငြေတြကို ျမန္မာ က်ပ္ေငြနဲ႔ လဲေပးတဲ႔ ဘဏ္ ေျခာက္ခု ရဲ႕ ေကာင္တာ ေျခာက္ခု ေဖာရိန္း မန္းနီး အိတ္က္စ္ ခ်ိ္န္း စင္တာမွာ ရိွတယ္။

ျဖစ္ရပုံက တခ်ိဳ႕ေကာင္တာက ပတ္စ္ပို႔ပါမွ လဲေပးတယ္တဲ႔။ ဟိုက္။ ဘာဆိုင္လို႔လဲ။ ေငြလဲ ေကာင္တာက အင္မီဂေရးရွင္းရုံးမွ မဟုတ္တာဘဲ။
တခ်ိဳ႕ေကာင္တာက စင္ကာပူ ေဒၚလာ ဘယ္က ဘယ္လို ရလာတာလဲတဲ႔။ ဟိုက္။ ( ဒုတိယဟိုက္ ) ေမးစရာလား။
က်န္တဲ႔႕ေကာင္တာႏွစ္ခုက လဲေပးပါတယ္၊ ဒါေပမဲ႔ ..တစ္ေယာက္ကို ေဒၚ လာ ႏွစ္ရာပဲ လဲလို႔ရပါတယ္ တဲ႔။ ဟိုက္။ ( တတိယဟိုက္ )

မွန္တယ္။ တရားဝင္ လဲလွယ္ႏိုင္ၿပီ။ ဒါေပမဲ႔ ေဒၚလာ ႏွစ္ရာပဲ။
အျပင္မွာေတာ႔ ႀကိဳက္သေလာက္ လဲလို႔ရတယ္။ အဲ ေဈးေလး ကြာတာပဲရိွ တယ္။
ျပည္ပ စာဖတ္ပရိသတ္အတြက္ ရြာျပန္ လက္ေဆာင္သတင္းေလးပါ။ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment