ဘီးလ္ဂိတ္ မဆိုးဘူး


Success is a lousy teacher.
It seduces smart people into thinking they can't lose.
တဲ႔။
ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာ အ႐ူးဗုံေျမွာက္ ဆရာတစ္ေယာက္ပဲ။
ေအာင္ျမင္မႈေၾကာင္႔ လူေတာ္ငနဲေတြက သူတို႔ ဘယ္ေတာ႔မွ မရွဳံးႏိုင္ဘူး လို႔ ေအာက္ေျခလြတ္အေတြး ဝင္သြားၾကတယ္။
မိုက္က႐ိုဆရာႀကီးရဲ႕ ဒီစကားက မိုက္တယ္။

ျငင္းမရတဲ႔ အခ်က္

က်ေနာ္႔ လက္ခ်ာဆရာက က်ေနာ္႔ အက္ေဆးဟာ အင္တာနက္ကေန တိုက္ ႐ိုက္ ခိုးကူးထားတာလို႔ စြပ္စြဲတယ္။
က်ေနာ္လည္း မဟုတ္ပါဘူး ျငင္းဖို႔ပဲ။ ျပႆနာက ေဆာင္းပါးရဲ႕ ဒုတိယ စာ မ်က္ႏွာ အလယ္မွာ...
" Click here for information." ဆိုတာပါေတြ႔လိုက္ရလို႔ ျငင္းဖို႔ အေတာ္ ခက္သြားခဲ႔တယ္။

Ray Bradan ( ဟာသပညာရွင္ )


 (ဇင္ေဝေသာ္)

Post a Comment