လူထုၾကားက ဓာတ္ႀကီးေလးပါး


ေရ။ ယိုစီးျခင္းသေဘာ ( စာေပသိ )

ေရ။ ရွားပါး၊ မလုံေလာက္၊ ေနာက္က်ိ လာတဲ႔သေဘာ။ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ တိုက္အထပ္ျမင္႔ေလေလ ေရေဘးဒုကၡ ပိုႀကီးေလေလသေဘာ။

ေျမ။ ခက္မာျခင္းသေဘာ။( စာေပသိ )

ေျမ။ အသိမ္းခံရျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကး ဟုတ္တိပတ္တိျပန္မရျခင္းသေဘာ၊ ပိုင္ဆိုင္ဖို႔ ခက္ခဲလာျခင္းသေဘာ၊ ရန္ကုန္ေျမေဈးကနယူးေယာက္ ေျမေ ဈးကို စိန္ေခၚေနတဲ႔သေဘာ။

ေလ။ ေရြ႕လ်ားျခင္းသေဘာ ( စာေပသိ )

ေလ။ မသန္႔ရွင္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင္႔ ပို၍ပို၍ နံေစာ္လာျခင္း၊ အဆင္႔မ မီေသာ အေဆာက္အအုံတို႔ေျကာင္႔ တစ္ခုခုဆုိ ပို၍ပို၍ ပ်က္စီးေစေသာ သေဘာ။

မီး။ ေလာင္ႂကြမ္း ရင္႔က်က္ေစေသာသေဘာ( စာေပသိ )

မီး။ ပုံမွန္ပ်က္တတ္ေသးေသာ၊ သူမရိွရင္ ဘာမွဆက္လုပ္လို႔ မရတတ္ေသာ သေဘာ။ အခ်ိန္ျပည္႔မရသျဖင္႔ လူထုကို ဒုကၡ အႀကီးအက်ယ္ေပးေနေသာ သေဘာ။ ( ဂက္စ္မ်ား ေျမႀကီးထဲမွာ ရိွေနပါလ်က္ ) ထင္း၊ မီးေသြးတို႔ကို အစားမထိုးႏိုင္သျဖင္႔ ေႏြေရာက္တိုင္း က်ီးလန္႔ စာစား ေနၾကရသည္႔ သေဘာ။

ဘယ္သူေတြ ဘာေတြေျပာေျပာ အဲ႔ဒါ လူထုၾကားက တကယ္ ဓာတ္ႀကီးေလးပါး အစစ္။


 ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment