ကြန္ပလိန္းထူတဲ႔ တိုးရစ္


၁။ ကာရစ္ဘီယန္ ကမ္းေျခေရာက္ တိုးရစ္
" ဒီ ဘိခ်္ကလည္း သဲ ထူ လိုက္တာ "

၂။ အိႏၵိယေရာက္ တိုးရစ္
" ဒီႏိုင္ငံကဟင္းေတြကလည္း မဆလာ နံ႔ နံလိုက္တာ "

၃ ။ ပင္လယ္ ကမ္းေျခေရာက္ တိုးရစ္
" ပင္လယ္ထဲ ငါးရိွတယ္ဆိုတာ ဘယ္သူကမွ အသိမေပးလို႔ ငါး မမ်ွားခဲ႔ရဘူး၊ ေတာ္ေတာ္တာဝန္မေက်တဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြ "

၄။ စပိန္ေရာက္ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး
" ဒီႏိုင္ငံကလည္း စပိန္လူမ်ိဳးေတြ မ်ားလိုက္တာ "

၅။ ျမန္မာျပည္ေရာက္ တိုးရစ္
" ဒီႏုိင္ငံက ေျမေတြကလည္း အနီကြက္ႀကီးေတြ မ်ားလိုက္တာ "
:(

 ဇင္ေဝေသာ္

1 comments:

အဲဒါတို႔လူမ်ိဳးေတြေထြးထားတာေလ ကြမ္းတံေတြး!!!

Reply

Post a Comment