ပန္း အရင္ဝင္လ်က္ ရွဳံးရသူ


၁၉၆၈ ခု အုိလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲႀကီး ၿပီးစ ေကာင္ေလး ငါးေယာက္က စားေသာက္ ဆိုင္ထဲမွာ တဝ တၿပဲ စားၿပီး က်သင္႔ေငြကို ဘယ္သူရွင္းရမယ္ ဆိုတာ ေဆြးေႏြးေနၾကတယ္။ သူတို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္က ရပ္ကြက္ထဲ တစ္ပတ္ ပတ္ေျပးမယ္၊ ေနာက္ဆုံးမွေရာက္တဲ႔လူ ရွင္းရမယ္ေပါ႔။ သူတို႔ ေျပာဆိုေနၾကတာကို ၾကားၿပီး စိတ္ဝင္စားသြားတဲ႔ စားေသာက္ဆိုင္ ပိုင္ရွင္က သူလည္း ဝင္ၿပိဳင္မယ္လို႔ စိန္ေခၚတယ္။

စိတ္ေကာင္းရွိတဲ႔ ေကာင္ေလး ငါးေယာက္က ဒါေတာ႔ မတရားဘူးေပါ႔၊ ဆရာက ေငြရွင္းရမယ္႔ အထဲမွ မပါတာ၊ တကယ္ ဝင္ၿပိဳင္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာင္ " တာ " အရင္ ထြက္သင္႔တယ္လို႔ အႀကံျပဳၾကတယ္။ သူတို႔ ျပိဳင္ပြဲ နာမည္က " Like in Mexico " တဲ႔။

ဒါကို သဘာဝက်တယ္ဆိုၿပီး ဆိုင္ ပိုင္ရွင္က သေဘာတူကာ " တာ " အရင္ ထြက္ၿပီး ရပ္ကြက္ထဲပတ္ေျပးတယ္။ သူ အရင္ဆုံး ပန္းဝင္ တယ္။ ျပႆနာ က အဲဒီ ေကာင္ေလး ငါးေယာက္ ဘယ္ေရာက္သြားသလဲ ဆိုတာ သူ မသိလိုက္ျခင္းပါပဲ။ အစကို ရွာမရေတာ႔ဘူး။
R.D. July,1969.


 ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment