ဒီေခတ္ႀကီးထဲမွာ မပ်င္းရေအာင္


ဒီေခတ္ႀကီးထဲမွာ မပ်င္းရေအာင္ကို
ဝန္ႀကီးေတြက ေတာင္ေျပာေျမာက္ေျပာ ေျပာလိုက္
မီဒီယာက ေတာင္ေျပာေျမာက္ေျပာ ေျပာလိုက္
( ျမစ္ဆုံေနရာ သဲေသာင္ေပါက္၊ ေပါက္သည္႔ေသာင္ေပၚ တဲေတြေဆာက္၊ မုဆိုးမတဲေအာက္ ေခါင္းေလာင္းေရာက္၊ တူေမာရိုးဂ်ာနယ္တဲ႔ ကြယ္တို႔)
ဘုန္းႀကီးလူထြက္က ေတာင္ေျပာေျမာက္ေျပာ ေျပာလိုက္
ဘုန္းႀကီးလူထြက္ကလည္း တိုက္ပြဲရွဳံးသြားတာေတာင္ "စည္ေတာ္ယြမ္းၿပီး ျပည္ဝင္ခ်င္တုံး"
ကိေလသာသတ္ပြဲ အရွဳံးအႏိုင္က ရွိမွာဘဲ။ ပါရဂူတို႔လူထြက္သြားတာ ေအးေအးေလး။ သူ႔က်မွ ရွဳပ္လို႔။

ဦးကိုေမာင္
ဖီးလင္း အျမဴးဇင္း

Post a Comment