ေႏြရာသီ အပန္းေျဖခရီးတဲ႔လား


ဒီေန႔ စထရိတ္တိုင္းမ္းပါ ေဆာင္းပါပါ။
*အေနာက္ လူငယ္ဂ်ီဟတ္ေတြက လက္ပ္ေတာ႔ေတြ၊ အြန္လိုင္းေတြနဲ႔ ၿငီးေငြ႔လာလို႔ အီရတ္နဲ႔ဆီးရီးယားဆီ ေႏြရာသီ အပန္းေျဖခရီး ထြက္လာတာတဲ႔။ ေအာက္မွာ အခ်ဳပ္တင္ျပထားပါတယ္။

*ၿဗိတိသ်ွလူသတ္သမားကို အေႏွးနဲ႔အျမန္သိလာမွာပဲ။
*အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးအရ အေနာက္ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၀ က အၾကမ္းဖက္သမားေပါင္း တစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ခန္႔ပါဝင္။
*အေနာက္ကိုေရာက္လာတဲ႔ မြတ္စလင္ေတြက အာရပ္ကမၻာကမဟုတ္။ ေတာင္အာဖရိက၊ အိႏၵိယနဲ႔တူရကီကျဖစ္။

*အခု လူငယ္ေတြက အစၥလာမ္လိုက်င္႔တာလည္းမဟုတ္၊ အာရပ္လိုလည္းမတတ္။
*ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြစည္းရုံးမႉေၾကာင္႔ထက္ လက္သိပ္ထိုးေဝတဲ႔ စာအုပ္ေတြေၾကာင္႔။
*အစၥလာမ္ပညာရွင္ေတြက ကမၻာနဲ႔အဝွမ္း မြတ္စလင္ေတြကို ႏွိမ္႔ခ်ဆက္ဆံလို႔ လူငယ္ေတြ မခံခ်င္စိတ္ျဖစ္တာလို႔ဆိုၾက။
*ဒါေပမဲ႔ ဒီလူငယ္ေတြဟာ အိမ္မွာလည္း မိဘစကားနားေထာင္သူေတြ မဟုတ္ၾက။
*အေနာက္က်င္႔သုံးတဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံစနစ္ဟာ မြတ္စလင္ေတြသာမက အျခားလူမ်ိဳးေတြကိုလည္း အိုင္ဒင္တတီျပသနာ ရွိေနတာပဲ။

*အေနာက္က အစၥလာမ္ကို အကာအကြယ္ မေပးလို႔ လို႔လည္း အစၥလာမ္ပညာရွင္ေတြကဆိုၾက။
*ဒါေပမဲ႔ အေမရိကန္ မကာကြယ္ရင္ ေဘာ႔စနီးယားနဲ႔ကိုဆိုဘို ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံး လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ခံလိုက္ရၿပီး ျဖစ္ေနမယ္။
*အီရတ္ကိစၥမွာ အေမရိကန္နဲ႔မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔ ဝင္လို႔ အာရပ္ကမၻာ မၿငိမ္းခ်မ္းတာလို႔ ဆိုၾကျပန္။
ဆီရီးယားမွာ အေမရိကန္မဝင္ဘဲ အခ်င္းခ်င္းသတ္ေနၾကတာ တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ေနၿပီ။
*အခု အေမရိကန္ ၾကားမဝင္လို႔ အၾကမ္းဖက္မႈေတြဆက္ျဖစ္တာလို႔ ဆိုၾကျပန္။
အေနာက္အတြက္ ေခါင္းေျခာက္စရာ။
(အေနာက္မွမဟုတ္ပါ။ တရုတ္ႀကီးလည္း ေခါင္းေျခာက္ေနလို႔ အၾကမ္းဖက္သမား ရွစ္ေယာက္ ကြပ္မ်က္လိုက္ရေၾကာင္း ဒီေန႔သတင္းစာမွာပဲ ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ လူေတြလား၊ ဘာသာေရးအဆုံးအမလား။ မြတ္လင္အစိုးရေတြရဲ႕ တာဝန္မယူမႈေၾကာင္႔လား။ မြတ္စလင္ေတြဟာ ကမၻာ႔ ျပသနာ၊ ကမၻာ႔ ခ်ဥ္ဖတ္ျဖစ္ေနတာကေတာ႔ အမွန္ပဲ။)

Post a Comment