အလွဴ


စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား
ကမ္းလက္ကို စာစီစာရိုက္
နည္းပညာလုပ္အားေပးသူမ်ား သို႔
ပဲခူးတိုင္း၊ ကဝၿမိဳ႕နယ္၊ သာယာကုန္းေက်းရြာကို
နားေရးအသင္း လုပ္အားေပမႈနဲ႔ ၅ သိန္းဖိုး သြားေရာက္ လႉဒါန္းႏိုင္
ခဲ႔ပါတယ္။ အိမ္ေျခ ၃၅၀ ရွိၿပီး တစ္အိမ္ကို ဆန္ႏွစ္ျပည္ႏႈန္း မ်ွေဝႏိုင္ပါတယ္။
ကဝသူ သန္႔လဲ႔ေရ။Post a Comment