မန္ယူက ေသာင္တူးစက္ပိေနလို႔


စပါးက ေလးဂိုးျပတ္နဲ႔ က်ဴပီအာကိုႏိုင္၊ ဟူးလ္နဲ႔ စတုတ္က တစ္ဂိုးစီ သေရ။
မန္ယူက ေသာင္တူးစက္ပိေနလို႔ ဖယ္ေပးပါေညာ္။
အာ႔ လာေျပာတာ ဘိုင္႔ဘိုင္။

Post a Comment