၂၀၁၄၊ ၂၀၁၅ ေဟာစာတမ္း


ေအေသြး၊ ဘီေသြး၊ စီေသြး၊ ဒီေသြး၊ အီးေသြး ဇက္ေသြး ဘယ္ေသြးပိုင္ရွင္မဆို ဆိုင္၏
ဘာမွန္းမသိေသာၿဂိဳဟ္ႀကီးႏွင္႔ အမည္မေပးရေသးေသာ ၿဂိဳဟ္ႀကီးႏွစ္ခု ပြတ္တိုက္ေနသျဖင္႔
မန္ယူပရိသတ္ႏွင္႔ဦးသိန္းစိန္ပရိသတ္မ်ား ဤရာသီအတြင္း မ်က္ႏွာငယ္လတံ႔။
ဟုတ္ႏိုးႏိုးေမ်ွာ္လင္႔ခ်က္မ်ားအတြက္ စိတ္ပူရလတံ႔။ ေနာက္ဆုံး စိတ္ပ်က္စရာ ႀကဳံရလတံ႔။
ေအာင္ၿပီ ေအာင္ၿပီ ဟု ဖင္တုန္ေအာင္ေအာ္ၿပီး ယၾတာေခ်ေသာ္လည္း မထူးျခားႏိုင္၊
အေၾကာင္းကား ဘာမွန္းမသိေသာၿဂိဳဟ္ႀကီးႏွင္႔ အမည္မေပးရေသးေသာ ၿဂိဳဟ္ႀကီးႏွစ္ခု ပြတ္တိုက္ေနျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။

ယၾတာ။ အခ်ိန္မေႏွာင္းမွီ အသင္းေျပာင္း အားေပးပါ။

Post a Comment