လြတ္လပ္စြာ ေျပာေရးဆိုခြင္႔

( ၁ )

ပထမလူ။  ။ ေဟ႔ေကာင္ ဒီလို လြတ္လပ္စြာ ေျပာေရးဆိုခြင္႔ရေနတဲ႔ ေခတ္ႀကီးထဲမွာ မင္းက ဘာျဖစ္လို႔ ၿငိမ္ေနရတာလဲ။
ဒုတိယလူ။  ။ ေျပာစရာ ထူးထူးေထြေထြ မရွိလို႔ပါ ဗ်ာ။
ပထမလူ။  ။ မင္းတို႔လိုေကာင္ေတြေၾကာင့္ခက္ေနတာ။ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တာ တစ္ခုခုကို ေျပာေနရတယ္ ကြ။
ဒုတိယလူ။  ။ ေဟာ ဗ်ာ။
( လြတ္လပ္စြာ ေျပာေရးဆိုခြင္႔ ရလိုက္တာနဲ႔ လြတ္လပ္စြာ တိတ္ဆိတ္ေနခြင္႔ ဆုံး႐ႉံးသြားတယ္ ဗ်ာ )

( ၂ )

ပထမလူ။  ။ လြတ္လပ္စြာ ေျပာေရးဆိုခြင္႔ေတြ ရလာတာကို ဘယ္လို ျမင္ပါသလဲ။
ဒုတိယလူ။  ။ ႀကိဳဆိုပါတယ္။
ပထမလူ။  ။ ဘာေၾကာင္႔ပါလဲ။
ဒုတိယလူ။  ။ စကားလုံး ေ႐ြးခ်ယ္စရာသိပ္မလိုေတာ႔ပါ။ေျပာခ်င္ရာေတြ ေျပာခ်လိုက္႐ုံပဲ။
(posted on 10/18/2012)

ဇင္ေ၀ေသာ္

Post a Comment