အီးေမးထဲက ေက်ာ္သူရဲ႕ လူမႈေရးသစၥာ (တဲ႔)


(ဒီစာရဲ႕ ဇစ္ျမစ္ကို ( ေက်ာ္သူ တကယ္ ေျပာ မေျပာ) မသိပါ။ ေက်ာ္သူ အေပၚထားတဲ႔ ေလးစားစိတ္ရယ္၊ ဘယ္သူကိုမွလည္း မထိခိုက္တာရယ္၊ အခ်က္အလက္ေတြကလည္း ကိုယ္သိရသေလာက္ မွန္ေနတာရယ္ေၾကာင္႔ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။)

အေမး႐ွိရင္ အေျဖ႐ွိရမယ္
ေက်ာ္သူ
ေအာက္တုုိဘာ ၃၊ ၂၀၁၃

ျမန္မာျပည္သူလူထုတို႔အတြက္ အနစ္နာခံ ေပးဆပ္ေနၾကသည္ဟု ကမၻာႏွ င့္ ျမန္မာမွာပါ ေျပာဆိုၿပီး အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဥပေဒ ေပၚေပါက္ လာေရးအတြက္ ႀကိဳးစားပမ္းစား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေန ၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္း (သို႔) အုပ္စုတစ္စုအတြင္း႐ွိ သူတို႔အား ကၽြန္ေတာ္ ေ မးျမန္းလုိသည္မွာ -

သင္တို႔သည္ ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး၏ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ အႏွစ္သာရကို သိ႐ွိပါသ လား ??

သင္တို႔သည္ ေရာဂါေဝဒနာ ခံစားေနသူတစ္ဦးအား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ကယ္တင္ဖူးပါသလား ??

သင္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေလး တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား အသိပညာ၊ အတတ္ပညာရပ္ မ်ားအား ဆံုးခန္းတိုင္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးဖူးပါသလား ??

သင္တို႔သည္ ကြယ္လြန္သြားသူတစ္ဦး၏ နာေရးကိစၥရပ္အား ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် ထမ္းပိုး သၿဂႋဳဟ္ေပးမႈ လုပ္ေဆာင္ေပးဖူးပါသလား ??

သင္တို႔သည္ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးေၾကာင့္ ဒုကၡပင္လယ္ႀကီးထဲမွာ နစ္မြန္းေန သူ အေပါင္းတို႔အား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်သြားေရာက္၍ ထိထိမိမိ အားေပး ကူညီ လွဴဒါန္းမႈမ်ိဳး လုပ္ဖူးပါသလား ??

သင္တို႔သည္ ျမန္မာျပည္သူလူထုအေပါင္းအား ျမန္မာျပည္သူလူထုတုိ႔ လွဴ ဒါန္းထားေသာ အလွဴေငြ (ေငြေၾကး)တို႔ျဖင့္ “အမ်ားျပည္သူအတြက္ အမ်ားျ ပည္သူေကာင္းမႈ” ဟူ၍ ကိုယ္က်ိဳး မပါဘဲ လိပ္ျပာသန္႔စြာ ေပးဆပ္မႈမ်ိဳး လုပ္ ဖူးပါသလား ??

သင္တို႔သည္ မိမိတို႔ ကူညီလွဴဒါန္း ေဆာင္႐ြက္ေပးမႈ အေပါင္းတို႔အေပၚ ရဲဝ့ံ စြာ သစၥာဆို အမွ်ေပးေဝရဲပါသလား ??

သင္တို႔သည္ ဒုကၡေရာက္ ျပည္သူလူထုတုိ႔အား စြန္႔လႊတ္အနစ္နာ ခံ ေပး ဆပ္ေ နၾကေသာ လူမသိ သူမသိ မထင္မ႐ွား ျဗဟၼစိုရ္လူသားမ်ား (သို႔) လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔ငယ္မ်ားထံသို႔ သြားေရာက္ ေျခခ်ၿပီး သူတို႔ႏွင့္အတူ ထပ္တူခံစားဖူးပါသလား။

အထက္ပါ အခ်က္ (၈) ခ်က္လံုးျဖင့္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ အဖြဲ႔အစည္း (သို႔) အုပ္စု တစ္စုမွ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဥပေဒအား ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြး တင္ျပ မည္ဆိုပါက ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွ မေျပာလိုေတာ့ေပ။

ျမန္မာျပည္သူ/သားတို႔အတြက္၊ ျမန္မာ့ (ျပည္တြင္း) လူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္း မ်ားအတြက္ ရင္ေလးစြာျဖင့္

လိပ္ျပာသန္႔စြာျဖင့္ လူမႈေရးသစၥာဆိုရဲတဲ့

ေက်ာ္သူ

Post a Comment