နယ္စည္းျဖတ္ မ်ဥ္းေျဖာင္႔


NUS (National University of Singapore) အပတ္စဥ္ တရားထိုင္ အ ခန္းေလးထဲမွာ ေရွ႕ဆုံးက ထိုင္တတ္ၿပီး ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းလည္း ရွိ၊ အာရွ မ်က္ႏွာေပါက္လည္း မဟုတ္သည္႔ ေက်ာင္းသားေလးတစ္ေယာက္ကို သတိ ထားမိသည္။ ေမးခြန္းမ်ား မၾကာခဏ ေမးတတ္ျခင္းေၾကာင္႔လည္း ပို၍ သတိထားမိျခင္း ျဖစ္သည္။
သို႔ျဖင္႔ ...တစ္ေန႔ ။ စိတ္ဝင္စားစြာ.......
"မင္း ဘယ္ႏိုင္ငံကလည္း"
"အီရန္ကပါ"

အံ႔ဩ ၾကည္ႏူးမိစြာ....
"မင္းေတာ႔ မိသားစုရဲ႕ သိုးမည္းေလး ျဖစ္ေနေတာ႔မွာပဲ"
"မျဖစ္ပါ။ မိဘမ်ားလည္း တရားပုံမွန္ ထိုင္ၾကပါတယ္၊ အီရန္မွာလည္း ရိပ္သာေတြ ရွိပါတယ္"

ပို၍ အံ႔ဩ ၾကည္ႏူးမိစြာ....
"မင္းရဲ႕ ပထမဆုံး တရားျပ ဆရာက"
"S.N Goenka ပါ"

သာဓုသံမ်ား ရင္မွာ ဆူညံစြာ.....
သူသည္ အသံလုံလုံျဖင္႔ နယ္စည္းျဖတ္သြားႏိုင္သည္႔ မ်ဥ္းေျဖာင္႔ႀကီး တစ္ေခ်ာင္း အမွန္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

 

Post a Comment