ဂ်ဴးေလးမ်ိဳးနဲ႔ ျမန္မာ အရာရွိေလးမ်ိဳး


ဂ်ဴးေလးမ်ိဳး

၁။ လက္ဆြဲအိပ္ႀကီးႀကီးနဲ႔ ထြက္ေျပးလာတဲ႔ ဂ်ဴးမွာ ေဘ႔စ္ ဂစ္တာႀကီးပါတယ္။
၂။ လက္ဆြဲအိပ္ေသးေသးနဲ႔ ထြက္ေျပးလာတဲ႔ ဂ်ဴးမွာ တေယာ ပါတယ္။
၃။ ဒီထက္ ပိုေသးတဲ႔ လက္ဆြဲအိပ္နဲ႔ ထြက္ေျပးလာတဲ႔ ဂ်ဴးမွာ ထရမ္းပက္ ပါတယ္။
၄။ ဘာ အိပ္မွ မပါဘူးဆိုတဲ႔ ဂ်ဴးကေတာ႔ စႏၵယားဆရာလား၊ သိပၸံပညာရွင္ လား ပဲ။ သူတို႔မွာ " ႏုတ္" ေတြပဲ ပါေတာ႔တယ္။
နံပတ္ေလးက ထိပ္တန္း ဂ်ဴးေတြ၊ ရေအာင္သာဖမ္းထားေပေတာ႔။

ျမန္မာ အရာရွိေလးမ်ိဳး

၁။ မဆလ ေခတ္ လာဘ္စားတဲ႔အရာရွိကို အိမ္အေရာက္ ခခယယ သြားေပး ရတယ္။ အရာရွိက ခပ္တည္တည္နဲ႔ ျငင္းတယ္၊ ဇနီးက ယူတယ္။
၂။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဇနီးမပါေတာ႔ဘူး။ သူ႔ ပီေအကေန တဆင္႔ေပးရတယ္။
၃။ ပိုၾကာလာေတာ႔ ပီေအ မလိုေတာ႔ဘူး၊ အရာရွိကိုယ္တို္င္ ေျဗာင္ ယူတယ္။
၄။ အခု လာဘ္ေပးမယ္႔လူအိမ္ကို အရာရွိကိုယ္တို္င္ ကားေမာင္းလာၿပီး လာ ယူတယ္။
နံပတ္ေလးက ထိပ္တန္း အရာရွိေတြ၊ မိေအာင္သာဖမ္းၾကေပေတာ႔။

(ျမန္မာျပည္မွာ စီးပြားေရးျပန္လုပ္ေနတဲ႔ ဦးေလးႀကီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ရင္ဖြင္႔ ခ်က္ကို စပ္ေပးလိုက္တာပါ။)

Post a Comment