ကိုရီယားက ကာဖ်ဴးအမိန္႔


"The smartest kids in the world" မိတ္ဆက္

ဒီ သုံးႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိက ေမာင္းႏွင္အားေတြက မတူၾကဘူး။
ခ်ဳပ္ၾကည္႔ေတာ႔....
ဖင္လန္ရဲ႕ အဓိက ေမာင္းႏွင္အားက ေက်ာင္းဆရာေတြ
ကိုရီးယားရဲ႕အဓိက ေမာင္းႏွင္အားက မိဘ၊ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ က်ဴရွင္ေတြ
ပိုလန္ရဲ႕အဓိက ေမာင္းႏွင္အားက အစိုးရျဖစ္ေနတယ္။

အေတာ္ဆုံးလူေတြ (အမ်ားစု) ကို ဆရာျဖစ္ေစတာနဲ႔ လူေတာ္ေတြ ကိုယ္ တိုင္ ေက်ာင္းဆရာျဖစ္ခ်င္ေနတာက (ဆရာဝန္လိုင္း၊ ဥပေဒလိုင္းေတြဆီ မသြားဘဲ) ဖင္လန္က ကေလးေတြကို ကံေကာင္းေစတာပါ။
ေခ်ာင္ေတာ႔ မေခ်ာင္ဘူး၊ ၁၅၊ ၁၆ႏွစ္ကေလးအတြက္ ေမးခြန္းေဟာင္းက

"Why is it difficult to achieve peace in the Middle East?" တဲ႔။
သိပၸံနဲ႔ သခ်ၤာအျပင္ Critical thinking နဲ႔ problem solving ကို ဦးစားေပး တယ္။

ကိုရီယားကေတာ႔ ကာဖ်ဴးအမိန္႔ေတာင္ ထုတ္ထားရတယ္။ ကေလးေတြကို သတ္မွတ္အခ်ိန္ထက္ ေက်ာ္ၿပီး စာမသင္ေအာင္လို႔ တဲ႔။ သူတို႔ေဆာင္ပုဒ္က

"If you don't work hard now, you will have to work HARDER later."
ကိုရီယားေက်ာင္းဆရာေတြက က်ဴရွင္ဆရာေတြကို မမီဘူး။ ကေလးေတြ က ေက်ာင္းထက္ က်ဴရွင္ကို ပိုအားထားတယ္။ ျမန္မာနဲ႔ဆင္တယ္။

ပိုလန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးက စစ္စတန္ တစ္ခုလုံးအျမစ္ကလွန္ၿပီး ေျပာင္း လဲလိုက္တာ။ ေက်ာင္းအုပ္၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ မိဘေတြက လုံးသေဘာမတူ ဘူး။
သူကံေကာင္းသြားတာက ႏိုင္ငံေရးကအစ အႀကီးအက်ယ္ေျပာင္းလဲ ပစ္ေနခ်ိန္ဆိုေတာ႔ ေရာပါသြားၿပီး သူလည္း အသက္ရွဴေပါက္ ေခ်ာင္သြား တယ္။ ပိုလန္ဟာ ျမန္မာနဲ႔ အတူဆုံးပါပဲ။

Post a Comment