ဒီေလာက္ေတာ္သူ သူခိုးျဖစ္ေနရတယ္လို႔ (တနဂၤေႏြ အပ်င္းေျပ)


စကၤာပူက အသိ ဆရာေတာ္တစ္ပါးမိန္႔ၾကားတာကို ျပန္ေရးျခင္းျဖစ္သည္။
စလုံး ဒကာတစ္ေယာက္က ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း၏ ဆရာေတာ္မ်ား ပရိတ္ေရျဖန္းေပးရာ ေနရာ၌ ပုဆစ္ဒူးေထာက္ၿပီး ပရိတ္ေရျဖန္းျခင္းကို ခံယူသည္။
ပရိတ္ေရျဖန္းအၿပီး ခပ္တည္တည္ႏွင္႔ အန္ေပါင္းကို အလႉခံပုံးထဲ ထည္႔လိုက္ သည္။
ထို ပုဂၢိဳလ္က ေနာက္ေၾကာင္း မကင္းလွ၊ လစ္ရင္လစ္သလို အလႉခံပုံးထဲမွ အလႉေငြမ်ားကို ႏိႈက္ယူတတ္သည္ဟု ဆို၏။
သူ႔အေၾကာင္းကို သိထားေသာဆရာေတာ္ တစ္ပါးက သူထည္႔သြားသည္႔ အန္ေပါင္းကို စစ္ေဆးၾကည္႔ရာ ဘာ အလႉေငြမွ မပါ။
ဗလာျဖစ္ေလသတတ္။

ဤ ကိစၥက မဆိုးလွေသး။
တစ္ေန႔ ထိုနည္းအတိုင္းပင္ ျပဳမူျပန္၏။ ခဏေနေသာအခါ သူ႔ အန္ေပါင္းအိပ္ ထဲ ၅ ေဒၚလာအစား ေဒၚလာ ၅၀ တန္ လြဲမွားထည္႔လိုက္မိသျဖင္႔ အန္ေပါင္း အိပ္ခ်င္း ျပန္လည္ လဲလွယ္လိုေၾကာ င္း ေျပာလာေလသည္။ သူ ကံဆိုး ခ်င္ေတာ႔ အလႉခံေငြဖလားထဲမွာ ေဒၚလာ ၅၀ တန္ ထည္႔ထားေသာ အန္ေပါင္းအိပ္ လုံးဝမရွိ ျဖစ္ေလေတာ႔သည္။
သို႔ျဖင္႔ သူ၏လိမ္ညာမႈလည္း ဗူးေပၚသလို ေပၚသြားေလေတာ႔သည္။

စဥ္းစားမိသည္မွာ ဤမ်ႇ ျဖတ္ထိုးဉာဏ္ရွိပါလ်က္ ဘာေၾကာင္႔ သူခိုးျဖစ္ေနရ သနည္း ဟူ၍ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ ဉာဏ္ေကာင္းသူမ်ားထံ ခုိးသည္႔အက်င္႔၊ မရိုးမသား လိမ္ညာ စားေသာအက်င္႔ ေရာက္သြားၿပီဆိုလ်င္ သိလ်က္ ဖမ္းရ အလြန္ခက္၏။

Post a Comment