ပညာေရးေဒတာ


ဒီ ပညာေရးေဒတာက
(၁) ဆရာေတြနဲ႔ ပညာေရး အေပၚမွာ ေက်ာင္းသားမိဘေတြရဲ႕ ယုံၾကည္ အားထားမႈနဲ႔
(၂) ဆရာေတြရဲ႕ လစာ၊ အက်ိဳးခံစားခြင္႔ကို ထင္ဟပ္ေစပါတယ္။
Var key Gems Foundation ရဲ႕ ထိပ္သီး ၁၀ ႏိုင္ငံေပါ႔။ အရင္တစ္ ပတ္ေ က်ာ္က စထရိတ္တိုင္း ေဆာင္းပါးထဲကပါ။
သူတို႔ ဆရာေတြဟာ ကမၻာမွာ အမ်ားဆုံး လစာေပးထားျခင္းခံရတယ္၊ မေပါ႔နဲ႔ ဆိုတာကိုလည္း ေက်ာင္းဆရာေတြကို လက္တို႔ ျပျခင္ပုံရပါတယ္။
ဒါေပမဲ႔ ဒီ ေဒတာဟာ ကေလးပညာေရးကို လုံးဝ ကိုယ္စားမျပဳပါဘူး။

၁၉၈၀ ခုေတြတုံးက အေမရိကန္ ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္နဲ႔ စကားစပ္မိ ရင္း သူက ျမန္မာ ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္ရဲ႕ လစာ ဘယ္ေလာက္ရွိသ လဲေမးတာကို သတိရမိပါတယ္။ အဲဒအခ်ိန္တုန္းက ႏွစ္ေထာင္ဝန္းက်င္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာကို ၂၀၀ က်ပ္ ဝန္းက်င္ေပါက္ပါ တယ္။
တိတိက်က် မွတ္မိတာက ျမန္မာ ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္ရဲ႕ လစာဟာ အေမရိကန္ ဆယ္ေဒၚလာနဲ႔ ညီမ်ွေနတယ္ဆိုတာေလာက္ပါပဲ။
အခုေရာ?????

(1) ကို ယုံၾကည္အားထားမႈလို႔ မွတ္ၿပီး (2) ကိုေတာ႔ လစာလို႔ မွတ္ယူၾကပါ။

တရုတ္ (1) 5.78% (2) US$ 17,378
ဂရိ။ (1) 4.28%. (2) US$ 23,341
တူရကီ။ (1) 4.25%. (2) US$ 23,378
ေတာင္ကိုရီယား (1) 4.45% (2) US$ 43,874
နယူးဇီလန္။ (1) 6.08% (2) US$ 28,438
အီဂ်စ္။ (1) 3.98% (2) US$ 18,604
စကၤာပူ။ (1) 6.66% (2) US$ 45,755
နယ္သာလန္။ (1) 6.39% (2) US$ 37218
အေမရိက။ (1) 5.89% (2) US$ 44,917
ၿဗိတိန္။ (1) 6.06% (2) US$ 33,377

ထိပ္သီး ဖင္လန္၊ ေတာင္ကိုရီယား နဲ႔ ပိုလန္တို႔ သုံးႏိုင္ငံမွာ ေတာင္ကိုရီ ယားပဲ ပါေနတာေတြ႔ရပါတယ္။
ဆရာကို တန္ဖိုးထားတဲ႔ေနရာမွာ ကြန္ဖ်ဴးရွပ္ေတြက တစ္ေျပးေနၿပီး ဆရာ႔ လစာမွာေတာ႔ စကၤာပူက တစ္ေျပးေနပါတယ္။

Post a Comment