~ သုံးပုဒ္ ကဗ်ာ ~


သူတို႔ ကဗ်ာဝါနဲ႔ ကိုယ္႔ကဗ်ာဝါ
သူတို႔ အႏုပညာသက္နဲ႔ ကိုယ္႔အႏုပညာသက္က
ကြာ မွ ကြာ
ဒါေတာင္ ကဗ်ာစာအုပ္နာမည္ကို ေရြးၾကေတာ႔
သုံးပုဒ္ ကဗ်ာ တဲ႔။
ကဗ်ာေရးသူတိုင္းကို ညီအကိုလို ခ်စ္တဲ႔ လူႀကီးႏွစ္ေယာက္
သမားဂုဏ္ႀကိမ္လုံးနဲ႔ မရိုက္တဲ႔ လူႀကီးႏွစ္ေယာက္။
I'm truly humbled!https://www.facebook.com/photo.php?fbid=219098424923472&set=a.191890400977608.1073741829.100004699476770&type=1&theater 

Post a Comment