အိုဘီစီးတီး (Obesity) ေပၚ ဘုရားရွင္၏သေဘာထား


မေရာင္ရာဆီလူးရေပဦးေတာ့အံ့။
    ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ဝိတ္ထိန္းဖုိ႔မွာၾကားေတာ္မူခဲ့ေလသေလာ။ တိတိက်က်ေျပာရန္ကား ခက္၏။ သို႔ေသာ္ ယင္းအလြန္ဝေရာဂါဟုဆိုေသာ Obesity သည္ ယေန႔လူခ်မ္းသာႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၌ ဝမ္းမီလ်ံတန္ေသာ ဆိုလူးရွင္းတစ္ခုျဖစ္ေနေပေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒိုက္ယက္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အမွာစကားေတာ္တစ္ခ်ိဳ႕ လက္လွမ္းမီသ၍ ထုတ္ၾကည့္မိေတာ့သည္။

    မာတိကာနိဒါန္းကိုက်က္စဥ္ ထန္းသီးလံုးခန္႔ပမာဏရွိေသာ ႏို႔ဂဏာဆြမ္းကို ေလးဆယ့္ကိုးလုတ္ မရုတ္ေလြးေလြး ဘုန္းေပးေတာ္မူသည္ဟု ဆို၏။ ထန္းသီးလံုးခန္႔ရွိေသာ ဆြမ္းလုတ္(၄၉) လုတ္သည္ အလြန္မ်ားေသာ ပမာဏပင္ျဖစ္ေခ်၏။ ဤပမာဏအတိုင္းသာဆိုေသာ္ ယေန႔ဗုဒၶဘာသာတို႔အာရံု၌ ေပၚထင္ေနေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ရူပကာယေတာ္သည္ အတန္ငယ္ပိန္သြယ္ေတာ္မူသည္ဟုသာ ဆိုရေခ်ေတာ့အံ့။
    (၄၉) လုတ္ကိစၥကုိ ဘာမွမမိန္႔ေသာ္လည္း “ထန္းသီးလံုးခန္႔” ဟူေသာ စကားကုိမူ မင္းကြန္းတိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္ႀကီးကား သေဘာေတြ႔ေတာ္မမူေခ်။ ထန္းသီးလံုးခန္႔မျဖစ္သင့္၊ ထန္းေစ့ခန္႔မွ်သာျဖစ္သင့္သည္ဟု မဟာဗုဒၶဝင္က်မ္း၌ ဆံုးျဖတ္ေတာ္မူ၏။ သဘာဝယုတၱိ၊ အာဂမယုတၱိရွိရွိ ေရွးစကားကုိပယ္ေတာ္မူခဲ့၏။ ထိုစကားအရ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ရူပကာယေတာ္သည္ မပိန္၊ မဝ ၾကည္ညိဳဖြယ္ကို ေဆာင္နုိင္ေပေတာ့၏။
    ၿပံဳးရယ္ဖြယ္စကားတစ္ခြန္း ကစၥည္း သဒၵါက်မ္း၌ ေတြ႔ရ၏။
    “ ေဒဝဒေတၱာ ဒိဝါ နဘုေတၱာ တူေလာ” ဟု ျဖစ္သည္။ ေဒဝဒတ္ကား ေန႔အခါ၌ မစား၊ သို႔ေသာ္ ဝၿဖိဳး၏ဟု အဓိပၸါယ္ရေလသည္။
    သူ႔ကိုယ္သူ ေခါင္းပါးခ်ိဳးျခံေသာအက်င့္ရွိသူဟု ေၾကြးေၾကာ္ေသာ ေဒဝဒတ္ကို ဂရမၼဆရာက လက္ေဆာ့၍ ေသာ့လိုက္ေသာ အေသာစကားျဖစ္ေလသည္။ ဘုရားရွင္ႏွင့္ကား ဘာမွမဆိုင္ေပ။ ဘုရားရွင္က ေန႔အခါ၌ အစာမဘုန္းေပးဟုလည္း မမိန္႔၊ ဝၿဖိဳးေသာခႏၶာကိုယ္ရွိသည္ဟု စာေပ၌လည္းမေတြ႔ရ။ ဤကိစၥကို ေဒဝဒတ္အထံသို႔သာ ေဘာ္လီေဘာပုတ္ရေပေတာ့အံ့။
    “ စတၱာေရာ ပဥၥ အာေလာေပ အဘုတြာ ဥဒကံ ပိေဝ” ဟူေသာ စကားေတာ္ကိုလည္း ေတြ႔ရျပန္၏။ အဝအတင္းႀကီးမစားဘဲ ဆြမ္းေလးငါးလုတ္ခန္႔ေလွ်ာ့စားၿပီး ေရေသာက္ရန္မွာၾကားထားေသာ ဒိုက္ယက္ႏွင့္ဆိုင္သည့္ စကားေတာ္ျဖစ္၏။ ငိုက္ျမည္းျခင္း၊ အဝလြန္ျခင္း စသည္တို႔ကို ကာကြယ္ရန္ဟုတဆိုက ျငင္းရန္ခက္၏။
    ဤသည္ကိုပင္ စာတတ္ေပတတ္ ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္ဗုဓ္က ခပ္ေသာေသာ ယူဆေတာ္မူခဲ့ေပသတတ္။ “ အဘုတြာ” ဟူေသာ ပါဠိပုဒ္၌ပါေသာ “အ” ကို ပဋိေသဓ (သို႔) နက္ေဂးတစ္ပါတီကယ္အေနျဖင့္ မယူဆပဲ “ အပိုအလြန္” ဟူေသာ အနက္ကိုယူေတာ္မူၿပီး “ ဆြမ္းေလးငါးလုတ္ခန္႔ (စားသင့္သည္ထက္) ပိုစားၿပီးမွ ေရေသာက္ရာ၏ဟု ဘာသာျပန္ခဲ့သည္ဟု ၾကားဖူး၏။ အတည္စကားဟုတ္္ဟန္္ေတာ့မတူေပ။ “ သဒၵါတတ္ေတာ့ ေဆာ့” ဟူသည့္ စကားအတိုင္းသာ ျဖစ္ႏိုင္၏။
    မည္သို႔ဆိိုေစ ထုိအာဟာရႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဝလြန္ေရာဂါႏွင့္ ဝိတ္ခ်ေရးကား လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေျပာေနၾကရေသာ စကားျဖစ္ေတာ့၏။ စားခ်င္ရင္မ်ား နင္းကန္စားၿပီး အဝလြန္လာေသာအခါ အစာစားခ်င္စိတ္နည္းပါးေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္လာၾက၏။ ဆိုက္ကိုက်င့္စဥ္ကုသထံုးကုိ သံုးလာၾက၏ (Psychotherapy) ။ ဒိုက္ရက္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပညာရွင္မ်ားထံ နည္းခံလာၾက၏။ ေနာက္ဆံုးခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ားပင္ လုပ္လာၾကေတာ့၏။ အမွန္မူ အနည္းငယ္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းပံုမွန္လုပ္ျခင္း၊ အစားေလွ်ာ့စားျခင္းျဖင့္ ဤကိစၥကို ထိ္န္းထားႏိုင္ေပသည္။
    ျမတ္စြာဘုရားကမူ “ ျမဴးရြယ္မာန္ၾကြ၊ လွပေရဆင္း၊ ျပည့္ၿဖိဳးျခင္းငွာ၊ မသံုးပါ”  ဟု ဆင္ျခင္ၾကရန္မွာေတာ္မူခဲ့၏။
    ယေန႔ အစာစားျခင္းကို ငဲ့ေစာင္းၾကည့္ေသာအခါ အမွန္ဆာ၍စားသည္က ရွားလွ၏။
    ပ်င္း၍စားသည္ဟု တစ္ခ်ိဳ႕ကဆို၏။ ေၾကာ္ျငာေကာင္း၍ စား၏။ အေပ်ာ္သေဘာ စား၏။ တီဗြီေၾကာ္ျငာကို စမ္းသပ္ၾကည့္လိုသျဖင့္ စား၏။ မစားဖူးေသာအစာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စား၏။ ဖေလဘာအသစ္ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ စား၏။ ဤသည္တို႔ကား ယေန႔လူမ်ား အစာစားျခင္း၏ အေၾကာင္းတရားတို႔တည္း။ ဤနည္းျဖင့္ လူႀကီးေရာ၊ ကေလးပါ အဝလြန္ေရာဂါ စြဲကပ္လာၾကေပေတာ့၏။
    ဘုရားရွင္လက္ထက္က ပေသနဒီေကာသလမင္းႀကီးသည္ အလြန္အစားမက္၏။ ဝၿဖိဳးေသာခႏၶာကိုယ္ ရွိသည္ဟုလည္းဆို၏။ ျမတ္စြာဘုရားထံေရာက္ခုိက္ အစားလြန္ထားသျဖင့္ အသက္ကိုပင္ မႏိုင္မနင္းရွဴေနရရွာသည္ဟု ဆို၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က-
    “ လူတစ္ေယာက္သည္ သတိႏွင့္ယွဥ္ၿပီး မွ်မွ်တတစားသံုးမည္ဆိုလွ်င္ နာမက်န္းမႈကိုလည္း ပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္၏။ အရြယ္တင္၏။ အသက္ကိုလည္း ရွည္ေစ၏” ဟု မိန္႔၏။
    စားပိုးနင့္ေနရွာေသာ ပေသနဒီေကာသလႀကီးက ထိုစကားတို႔ကို ေကာင္းေကာင္းမၾကားလိုက္ရရွာ။ ထို႔ေၾကာင့္ တူျဖစ္သူကုိ ထပ္ေျပာျပရန္ ခိုင္းခဲ့ရသည္ဟု စာေပကဆို၏။
    ပေသနဒီကား ဘုရားစကားကို နားေထာင္၏။ ထို႔ေနာက္ on a diet လုပ္ကာ ဝိတ္ေတြက်လာၿပီး ေဘာဒီလည္း စလင္းျဖစ္သြားသည္ဟု ဆိုေလ၏။
    ဘုရားရွင္၏ အဆံုးအမေတာ္မ်ားအနက္ အိုဘီးစီးတီးကို အထိေရာက္ဆံုးထိန္းခ်ဳပ္ႏုိုင္ဆံုး အဆံုးအမမွာ သတိႏွင့္စားျခင္းပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ အမွတ္ျဖင့္စားေနေသာအခါ အမူအယာလည္းေႏွး၏။ ဝါးမႈ၊ ၿမိဳမႈလည္း ေႏွး၏။ အစားအေသာက္အေပၚ တြယ္မက္ေသာ ရသတဏွာကိုလည္း ပါးလ်ေစ၏။ အနည္းဆံုး မိမိဘာစားေနသည္ ဘယ္လိုစားေနသည္ကို သိ၏။ ပေသနဒီေကာသလကုိုေပးခဲ့ေသာ “ သတိႏွင့္စား” ဟူေသာ စကားသည္ လိုက္နာရခက္ေသာ္လည္း မဆာပဲစားတတ္ၾကေသာ ယေန႔ေခတ္လူတစ္ခ်ိဳ႕အတြက္ အလြန္ပင္ထိေရာက္ႏုိင္သည္ဟု ထင္မိသည္။

    ပို၍အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ ပေသနဒီေကာသလကို ဘုရားရွင္မိန္႔မွာရာ၌ ေပါ့စတစ္မ်ားျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူျခင္းတည္း။ ဤသည္မွာ ၂၀-၂၁ ရာစု ဆိုက္ေကာ္ေလာ့ဂ်စ္တို႔ ေျပာေနၾကသည့္ သူတပါးကို အၾကံေပးရာ၌ နေဂးတစ္ထက္ ေပါ့စတစ္က ပို၍ထိေရာက္ေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။
    ဝိတ္ေလ်ာ့ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကား-
    ၁။ တႏုတႆ ဘဝႏိၱေဝဒနာ- ခႏၶာကိုယ္ ေဝဒနာကိုေလ်ာ့ပါးေစ၏။
    ၂။ သဏိကံ ဇာရတိ- ဇရာ အလာေႏွး၏၊ အရြယ္တင္၏။
    ၃။ အာယု ပါလယ- အသက္ကိုေစာင့္ေရွာက္၏။ အသက္ရွည္ေစ၏။
    ဤအခ်က္တို႔သည္ ေမာ္ဒန္ေဆးသိပၸံက မျငင္းႏိုင္ေသာ ဗုဒၶ၏လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ေခ်ေတာ့၏။
    ထို႔အျပင္ ရွစ္ပါးသီလေစာင့္ထိ္န္းသူ၊ ရဟန္း၊ သာမေဏ၊ သီလရွင္တို႔ ဝိကာလကိုေရွာင္ၾကဥ္ၾက၏။ ေန႔လြဲညစာစားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ အဝလြန္ျခင္း အိုဘီစီးတီး အဝလြန္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ဟုေတာ့ မဆိုလိုေပ။ စာေပ၌လည္း မေတြ႔ရ။ သို႔ေသာ္ ညစာမစားျခင္းသည္လည္း အဝလြန္ျခင္းကို ေသခ်ာေပါက္ ဟန္႔တားထားႏိုင္ေပလိမ့္မည္။
    မေယာင္ရာဆီလူးကိစၥကို ရွင္း၏။
    ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔တြင္ ထမင္းနပ္မွန္ေအာင္ပင္ ႀကိဳးစားရွာေနရေသာ မိသားစုမ်ား မ်ားစြာရွိေနေပေသး၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔အတြက္္ ယခုေရးမိေသာ အဝလြန္ျခင္း အိုဘီးစီးတီးသည္ အလြန္ပင္အားနာစရာေကာင္းလွေပ၏။ မတတ္ႏိုင္။ ေရးရန္ရွိက ေရးရေပေတာ့အံ့။
    တစ္ေန႔က က်န္းမာေရးမေကာင္းသျဖင့္ ဆရာဝန္ထံသြားရ၏။ ဆရာဝန္က အရပ္ႏွင့္ အေလးခ်ိန္ကို စစ္၏။ ယခုအထိေတာ့ အိုဗာဝိတ္မျဖစ္ေသး။ ျဖစ္ရန္အလားအလာကား ရွိ၏ဟုဆို၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရန္ ေျပာ၏။ ဘယ္သုိ႔ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရမည္နည္းဟုေမးရာ “ေရကူး” ဟု ခရစ္ယာန္ဆရာဝန္က ေျပာ၏။ ရဟန္းေရမကူးရဟုဆိုရာ “ ေျပး” ဟု ဆိုျပန္၏။ ေျပး၍လည္း မရဟုဆိုျပန္ရာ “ ေဂ်ာ့ဂင္” လုပ္ဟု ေျပာျပန္၏။ ေဂ်ာ့ဂင္လည္း လုပ္လို႔မရ လမ္းေလွ်ာက္ရံုသာ လုပ္လို႔ရသည္ဟုဆိုုေသာအခါ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းကား အက္ခ္ဆာဆိုက္ဟု ဆိုရန္ခက္၏ဟု ၿငီးျငဴေလေတာ့၏။

    ေဆးခန္းကျပန္မွ တစ္ေယာက္တည္း စဥ္းစားမိ၏။
    သူေပးေသာေလ့က်င့္ခန္းမ်ားက ထမင္းသံုးနပ္စားေသာသူမ်ားအတြက္ ျဖစ္၏။ ရဟန္းကား ႏွစ္္ထပ္မွ်သာ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ေလ့က်င့္ခန္း (လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း) ေလးမွ်ျဖင့္ လူခ်မ္းသာေရာဂါ Obesity ကို ကာကြယ္ထားႏိုင္ေပသည္။
    ဤကား ဝိကာလ၏ေက်းဇူးဟုဆိုေသာ္ မွားအံ့မထင္။
    ဘုရားရွင္သည္ Obesity ျပႆနာကို ႀကိဳတင္သိျမင္ေတာ္မူသည္ဟု ထင္၏။ 

(22/10/2013)
သီဟနာဒ
(2-Jul-2012)

Post a Comment