မသိမ္ေမြ႔ႏိုင္ခဲ႔တဲ႔ အမ်ိဳးသားေရး ခ်စ္စိတ္ ( ၅ )


ျပႆနာက ေငြမဟုတ္ဘူး။ ေက်ာင္းေတြကိုလည္ပတ္ေပးမယ့္ စနစ္တက် ေလ့က်င့္ေပးထားတဲ့ လူေတြလိုတာ။ ဆြံ႕အနားမၾကားေက်ာင္းေတြေဆာက္၊ ေက်ာင္းေတြဖြင့္။ ဒီလိုလုပ္လို႔ မရဘူး။ ဒီေက်ာင္းေတြမွာ အလုပ္လုပ္မယ့္ သူေတြကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလ့က်င့္ေပးရတာ။
အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္ကို အရင္လုပ္ရတယ္။ အေျခခံမပါပဲ ဘာမွဆက္လုပ္လို႔မရဘူး။
(လီကြမ္းယု)

မသိမ္ေမြ႔ႏိုင္ခဲ႔တဲ႔ အမ်ိဳးသားေရး ခ်စ္စိတ္ ( ၄ ) မွ အဆက္

ေမး ။       ။ တန္းတူမရွိတဲ့ ပညာေရးစနစ္က ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီၿပီး…..
ေျဖ ။        ။ မဟုတ္ပါဘူး။ ဇီ၀ေဗဒအရကုိ မတူၾကပါဘူး။ DNA ကုိၾကည့္ X ဟီးလစ္ ႏွစ္ခုက မိန္းကေလးကုိ ေမြးထုတ္ေပးတယ္။ X ဟီးလက္က Y ဟီးလတ္(စ္)ထက္ ပုိႀကီးေနရင္ ေယာက္်ားေလး ေမြးထုတ္ေပးတယ္။ Y က ပုိေသးငယ္ေနမယ္ဆုိရင္ မိန္းကေလးက ေယာက္်ားေလးေတြထက္ သူမအေဖနဲ႔ ပုိတူတယ္။ ေယာက္်ားေလးေတြက်ေတာ့ အေမနဲ႔ ပုိတူသြားတယ္။ ငါ႔သားႏွစ္ေယာက္ကုိ ၾကည့္ေတာ့ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္စလုံးက သူတုိ႔ အေမနဲ႔ ပုိတူေနတယ္။ အဲဒါ ငါေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။ လူေတြက သူတုိ႔ကုိ ၾကည့္ၿပီးေျပာတာ။ ငါ႔သမီးက်ေတာ့ ငါ႔အတုိင္းပဲ။
သီအုိရီေတြကုိ ငါဖတ္တယ္။ စိတ္လည္း စိတ္၀င္စားတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီသီအုိရီေတြက တကယ့္လက္ေတြ႔ဘ၀ထဲမွာ သက္ေသျပႏုိင္ရမယ္။ လူသားေတြရဲ႕ဘ၀ဟာ တန္းတူရည္တူျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ သီအုိရီကုိေတာ့ ဘယ္တုန္းကမွ မွန္တယ္ မထင္ခဲ့မိဘူး။

ေမး ။       ။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ လူတန္းစား ဘယ္ေလာက္ကြဲျပားတဲ့အထိ လက္ခံႏုိင္တယ္လုိ႔ ထင္ပါသလဲ။ ဒါကုိ အေျခခံၿပီး လူတန္းစားျပႆနာႀကီးတက္လာမွာေရာ မစုိးရိမ္ဘူးလား။
ေျဖ ။        ။ မင္းကုိယ္တုိင္ အစုိးရေနရာကေန ၀င္ၾကည့္။ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) ၾကာေအာင္ ငါ အေတြးေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားၾကည့္ခဲ့တယ္။ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူး။ ညီမွ်မႈကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ငါယုံၾကည္ေအာင္ မင္း မလုပ္ႏုိင္ဘူး။ မင္းဘာမွ မေျပာလည္းဘဲ ဘ၀ရဲ႕ အေျခခံအခ်က္ေတြကုိ လက္ေတြ႔က်က် ငါသိခဲ့ၿပီးၿပီ။ မင္း ငါ႔ကုိ မေျပာင္းလဲႏုိင္ဘူး။ ၀န္ႀကီးတစ္ေယာက္ေယာက္က မင္းယုံၾကည္သလုိ ယုံၾကည္မယ္ဆုိရင္ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရး၊ လူသားတုိင္း တူညီတယ္ထင္ရင္ သူတုိ႔က ေငြေတြ၊ အခ်ိန္ေတြကုိ ျဖဳန္းေနဦးေတာ့မွာ။ ေနာက္ဆုံးမွ ငါေျပာတဲ့ဆီကုိ ျပန္ေရာက္လာမွာ။

ေမး ။       ။ လူထုေမွ်ာ္လင့္ထားမႈေတြ ေျပာင္းလဲလာတဲ့အေၾကာင္း ေျပာခဲ့တယ္ေနာ္။ အထူးလိုအပ္ခ်က္ေတြရွိေနတဲ့ ကေလးေတြရဲ့ မိဘေတြေျပာေနၾကတာက ႏိုင္ငံေတာ္မွာ ကေလးပညာေရးေထာက္ပံ့ဖို႔ ရံပံုေငြေတြရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေထာက္ပံ့မႈက အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိပဲဆိုေတာ့ ပုဂၢလိကေစတနာရွင္ေတြဆီသြားၿပီး အကူအညီေတာင္းေနၾကရတယ္တဲ့။ ဒီအတြက္ မစၥတာလီ ဘယ္လိုခံစားရပါသလဲ။
ေျဖ ။        ။ ဦးေႏွာက္ခ်ိဳ႕တဲ့ရွာတဲ့ ကေလးေတြအတြက္ ေက်ာင္းတည္ေဆာက္ေပးခဲ့တယ္။ Autism ေက်ာင္းတစ္ခ်ိဳ႕နဲ႔ (တစ္သီးတစ္သန္႔ဆန္ၿပီး သခၤန္းစာ၊ ပတ္ဝန္းက်င္တို႔နဲ႔ ကူးလူးဆက္ဆံမႈမရွိပဲ ပံုမမွန္ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ) အျမင္အားမေကာင္းတဲ့ ကေလးေတြအတြက္ ေက်ာင္းေတြတည္ေဆာက္ေပးခဲ့တယ္။ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္ကို အရင္လုပ္ရတယ္။ အေျခခံမပါပဲ ဘာမွဆက္လုပ္လို႔မရဘူး။

ေမး ။       ။ လူေတြေျပာေနၾကတာက ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖည့္ဆည္းၿပီးေနၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ အခုအျခားနယ္ပယ္ေတြဆီကို ဦးလွည့္သင့္ေနၿပီတဲ့။
ေျဖ ။        ။ ျပႆနာက ေငြမဟုတ္ဘူး။ ေက်ာင္းေတြကိုလည္ပတ္ေပးမယ့္ စနစ္တက် ေလ့က်င့္ေပးထားတဲ့ လူေတြလိုတာ။ ဆြံ႕အနားမၾကားေက်ာင္းေတြေဆာက္၊ ေက်ာင္းေတြဖြင့္။ ဒီလိုလုပ္လို႔ မရဘူး။ ဒီေက်ာင္းေတြမွာ အလုပ္လုပ္မယ့္သူေတြကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလ့က်င့္ေပးရတာ။

ဒါေတြကို ဘယ္မွာသြားေလ့လာရမလဲ။ အေမရိက၊ ၿဗိတိန္နဲ႔ ၾသစေတးလ်မွာ သြားေလ့လာရမယ္။ ပါလီမန္အမတ္ ဒင္းနစ္ ပြါက ဒီကိစၥအတြက္ အစုိးရက တာဝန္ယူဖို႔ အတင္းတြန္းအားေပးေနတယ္။ တည္ေဆာက္၊ ျပင္ဆင္ထားတဲ့ ေက်ာင္းေတြနဲ႔ ကိရိယာေတြကို လက္ေတြ႔က်က် အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔ ဆရာတစ္ေယာက္ကို ေလ့က်င့္ေပးရင္ ႏွစ္ဘယ္ေလာက္ၾကာမလဲ။ ဒါနဲ႔ သူမကို ငါေျပာတယ္။ ဒီေက်ာင္းေတြကို အစုိးရက တာဝန္လႊဲေျပာင္းယူမယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ ကေလးေတြကို အားေပးတတ္၊ အရည္အခ်င္းမမွီတဲ့ ကေလးေတြနဲ႔ အေရာတဝင္ဆက္ဆံတတ္တဲ့သူေတြ အစိုးရက လိုေနဦးမွာပဲ- လို႔။ အဲသလို တာဝန္နဲ႔ အလုပ္ေတြကို ႀကီးၾကပ္ဖို႔ သူတို႔လုိလူေတြလိုတယ္။ ဒါက သူမရဲ့ ပုဂၢလိကခံစားခ်က္သက္သက္ မဟုတ္ဘူး။ သူ႔သားက အဲသလို ဦးေႏွာက္ပံုမမွန္တဲ့ ေရာဂါရွိေနေတာ့ သူမက တကယ္ကိုေလးေလးနက္နက္ႀကီး ခံစားေနရၿပီး ငါတို႔ကို တြန္းေနတာ။

ငါက လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြကို ေျပာတယ္။ ဒီလို ဆံြ႕အ၊ နားမၾကား၊ ဦးေႏွာက္ပံုမမွန္တဲ့ ကေလးေတြရဲ့ ေက်ာင္းေတြကိုကြပ္ကဲဖို႔ ကေလးေတြရဲ့ မိဘေတြလည္း ဘုတ္အဖြဲ႕ထဲမွာပါေနမွ ရမယ္လို႔။ သူတို႔မိဘေတြကမွ တကယ္စိတ္ဝင္တစား သူတို႔ကေလးေတြအတြက္ တကယ္ခံစားၾကရတာ။ ငါ့ေျမးေကာင္ေလးတစ္ေယာက္မွာ Albino (ခရုသင္းစြဲ ေရာဂါႀကီးျဖစ္ၿပီး ဆံပင္၊ အသားအေရေတြ ပံုမွန္မဟုတ္ ျဖဴေဖြးေနေသာေရာဂါ) ေရာဂါ ရလာတယ္။ အဲဒီေနာက္ သူ႔ကို ပံုမွန္ေက်ာင္းမွာျပန္ထည့္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္ခက္သြားတယ္။

ဆက္ရန္ -  ဇင္ေ၀ေသာ္

Post a Comment