တရုတ္ဆီက သခၤန္းစာ ၂ ခု


သခၤန္းစာ ( ၁ )
တရုတ္ တကၠစီသမားက " ေဆးလိပ္မေသာက္ရ " ဆိုတဲ႔ ဆိုင္းဘုတ္ေအာက္ မွာ ေဆးလိပ္မီးညွိၿပီးေသာက္ေနတယ္။ သူေသာက္တာ ျမင္လို႔ ေသာက္လို႔ ရမွာပဲေလဆိုၿပီး ႏိုင္ငံျခားသား တစ္ေယာက္က ေဆးလိပ္ ေသာက္ဖို႔ ေဆးလိပ္ထုတ္လိုက္ေတာ႔....
အဲဒီ တကၠစီသမားက ႐ုတ္တရက္ ေဆးလိပ္ေသာက္တာကို ရပ္ၿပီး " ေတြ႔လား NO SMOKING.” တဲ႔ လို႔ ခပ္တည္တည္ လက္ညႇိဳးထိုးျပတယ္။
သူလည္း ဆက္မေသာက္ေတာ႔ဘူး။ ပိုင္တယ္။

သခၤန္းစာ ( ၂ )
တရုတ္ ႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ျပည္နယ္မွာ ရွိတဲ႔ ထိပ္သီးပိုင္း ရဲ အရာရိွ ႀကီးတစ္ေယာက္ဟာ ကိုယ္က်င္႔တရားပ်က္ကြက္မႈနဲ႔ အေတာ္ႀကီး နာမည္ ဆုိး ထြက္ေနတယ္။ ျပည္သူ႕ဆီက မတရား ရထားတဲ႔ေငြေတြနဲ႔ သူ႕ရဲ႕ လစ္ဗင္း တူဂဲသား အမႊာ ညီအမကို ေထာက္ပံ႔ေပးေနတယ္ ဆိုတဲ႔ စြပ္စြဲမႈလည္း ပါတယ္။ ဒီ သတင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ ေျဖရွင္းခ်က္က
" ဒီ စြပ္စြဲမႈဟာ အမွားေတြပါ၊ သူ႕ရဲ႕ လစ္ဗင္း တူဂဲသား ညီအမက ညီအမ သာျဖစ္ၿပီး အမႊာ ညီအမေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ အေျခအျမစ္ မရွိတဲ႔စြပ္စြဲမႈ သာ ျဖစ္ပါတယ္ " တဲ႔။
သူတို႔က ပို ပိုင္ေသးတယ္။


 ကမ္းလက္ 

Post a Comment