စကားႀကီး ဆယ္ခြန္း ( မမွန္ဖို႔ ရာခိုင္ႏႈန္း မ်ားတဲ႔ )


1) သူ အစည္းအေဝးခန္းထဲမွာ ရိွေနပါတယ္႐ွင္။
2) ဝန္ထမ္းေတြကို အလုပ္ျဖဳတ္ဖို႔ က်ေနာ္ေရာက္လာတာ မဟုတ္ပါဘူး။
3) စကားေျပာခ်ိန္ ငါး မိနစ္ေလာက္ပဲ ၾကာမွာပါ။
4) တစ္ခုခု ေရာင္းခ်င္လို႔ စကား လာေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး။
5) လူထုဟာ က်ေနာ္တို႔အတြက္ အေရး အႀကီးဆုံးပါ။
6) ခင္ဗ်ား ပို႔တဲ႔ အီးေမး မရမိပါဘူး။
7) အျပင္သြားစရာ ရိွေနလို႔ ေနာက္မွ ေျပာရေအာင္။
8) က်ေနာ္က အစိုးရ (
) ဌာနကပါ၊ ျပည္သူကို အကူအညီလို ရင္ေပးႏိုင္ ဖို႔ ေရာက္လာတာပါ။
9) The customer comes first.
10) The dog ate my homework.

ဒါေတြက အင္တာေနရွင္နယ္ စကားႀကီး ဆယ္ခြန္း ပါ။ ျမန္မာလို ဆိုရင္

၁ ။ ဟယ္ မေတြ႔တာ ၾကာလို႔ထင္တယ္၊ ဝၿပီး လွေနပါလား။
၂ ။ သားအမိသာဆိုတယ္၊ ညီအမ က်ေနတာပဲ။ ေျမွာက္ေနတာ မဟုတ္ဘူး၊ တကယ္။
၃ ။ ဦးက အရမ္း ႏု တာပဲေနာ္။
၄ ။ အရမ္းေက်းဇူးမ်ားပါတယ္ဘုရား၊ ဝင္ ဖတ္၊( မွတ္ ) သြားပါတယ္။ ( ေဖ႔စ္ဘုတ္ ကြန္မင္႔ )
၅ ။ ႏိုင္ငံနဲ႔ လူမ်ိဳးအတြက္ အေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။
၆ ။ လူႀကီးမင္း ေခၚဆိုေသာ ဖုန္းနံပတ္သည္.......
က်န္တာေတာ႔ ကိုယ္႔ဘာသာကိုပဲ ျဖည္႔ၾကပါေတာ႔ဗ်ာ၊ ေပါပါတယ္။ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment